PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast

Werkwaarde Podcast

Met UwVerzuimregisseur brengen we complexiteit terug naar eenvoud voor werknemers met Parkinson en MS

Afleveringen

 • Nicoline van Klaveren #23 Valkuilen en aandachtspunten bij de WIA-aanvraag

  Jul 01 2022

  De WIA-aanvraag is voor veel werknemers een stressvolle periode. Stress en ziekte gaan niet goed samen en bemoeilijken de WIA-keuring. Bovendien heeft de werknemer de eigen arbeidsongeschiktheid nog niet in alle gevallen volledig geaccepteerd. Dit heeft tot gevolg dat de zieke werknemer onbedoeld de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV onjuist of onvolledig informeert. Dat laatste is misschien de belangrijkste, maar lang niet de enige valkuil. In deze boeiende podcast leggen ...more

 • Julia Sullivan #22 Creëren van psychologische veiligheid op werkvloer

  Jun 01 2022

  Van ‘doen alsof’ naar authentiek ‘zijn’ Ieder van ons heeft eigenlijk twee banen: de officiële, waarin we ons werk doen, en de officieuze, waarin we voortdurend ons gezicht redden en een rol vervullen. Die tweede impliceert dat we een groot deel van de tijd ‘doen alsof’, en dat is niet alleen vermoeiend maar ook contraproductief, want het leidt tot misverstanden en conflicten. ‘Doen alsof’ is bovendien onnodig. In haar boek The Geeks Guide to work – be happy and succesfull in your career, leert...more

 • Theo van Neerven, Inge van de Waarsenburg & Reinout Slee #21 over de waarde van werk

  Apr 16 2022

  De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) heeft ertoe geleid dat bij verzuimbegeleiding de focus steeds meer op procedures is gaan liggen en te weinig op mensen, vindt Reinout Slee, algemeen directeur van UwVerzuimregisseur en oprichter van Bureau Werkwaarde. “Het voorkomen van een loonsanctie lijkt belangrijker te zijn worden dan het bekijken van de realistische mogelijkheden van werk en inkomen richting de toekomst. Veel werknemers die te horen hebben gekregen dat ze chronisch-progressief ziek zi...more

 • Natalia Vermeulen en Alexander van der Graaff #20 De zieke mantelzorger

  Apr 01 2022

  Zorgen om de mantelzorger Nederland kent vijf miljoen mantelzorgers. Zij hebben het de BV Nederland mogelijk gemaakt om drastisch te bezuinigen op de zorg en een participatiesamenleving op te bouwen. Jammer genoeg betalen velen daar een hoge tol voor. De mantelzorger moet zich vaak ziekmelden terwijl hij of zij niet zelf ziek is en heeft er, met de zorg voor een zieke partner, ouder of kind, eigenlijk een baan bij. Steeds meer mantelzorgers hebben behoefte aan professionele ondersteuning en fle...more

 • Frits van den Heuvel van Varik #19 Organiseren van vertrouwen, veiligheid en veerkracht

  Mar 01 2022

  Iedereen heeft een rugzak. Bij de een is deze grotendeels leeg, bij een ander zover tot de rand gevuld dat deze in een situatie van stress kan opspelen. Door medewerkers te leren openlijk(er) met hun collega’s te praten over wat hen dwarszit, wordt hun weerbaarheid verhoogd en de kans op uitval verkleind. Verloren potentieel van kwetsbare jongeren Aan mezelf werken had een positief effect. Voor het Ministerie van Defensie heeft Van den Heuvel van Varik BaseQamp in het leven geroepen. Jongeren ...more

 • Rosanne Oomkens en Brasco Tuvaljevic #18 Schulden, loonbeslag en geldzorgen bij verzuim

  Feb 01 2022

  Eén op de tien werknemers kan maandelijks niet rondkomen en één op de vijf heeft risicovolle schulden. Dat zijn onrustwekkende cijfers. Lang niet elke werknemer met geldzorgen belandt in de schuldsanering, maar ook als de rand van de financiële afgrond op afstand blijft, beïnvloedt dit voortdurende gepieker de arbeidsprestaties. Werknemers met problematische schulden kunnen zich minder goed concentreren en besteden een opvallend groot deel van hun denkruimte aan het verzinnen van tijdelijke oplo...more

 • René Sielhorst #17 Verzuimpreventie en het belonen van gezond gedrag

  Dec 24 2021

  Werkgevers proberen hun werknemers gezonder te laten leven om zo verzuim te voorkomen, maar veranderen ondertussen weinig aan de werkomgeving die zitten en snacken bevordert. Zo doen ze ook hun best om de kans op een burn-out te verkleinen, terwijl ze tegelijkertijd vol inzetten op controle en medewerkers overbelasten met administratie. Volgens René Sielhorst, bedenker van Fitcoins en oprichter van ‘It’s my Life’, worden de essentiële vragen vaak niet gesteld. Daardoor worden er nodeloos veel ...more

 • Robert Vlekke en Victor Overmars #16 Onbewuste verzuimoorzaken en talentontwikkeling

  Nov 12 2021

  Verzuim als enclave We zoeken de oorzaak van verzuim vaak in de werksituatie, of we bestempelen die juist als niet-werk gerelateerd. Volgens Robert Vlekke van Online Talent Manager en Victor Overmars van Unlimited Human Strategies is de enige constante echter de werknemer zelf. De onvrede en het onvermogen die uitmonden in verzuim sluimeren meestal al jarenlang onder de oppervlakte. De hoofdoorzaak daarvan is vaak het gebrekkige talentmanagement van veel organisaties. Zowel het bedrijf zelf als ...more

 • Jeroen Peeters #15 Reorganiseren zonder verzuim

  Oct 08 2021

  Reorganiseren zonder verzuim met Jeroen Peeters Organisaties veranderen, continu. Door boven een bepaalde omvang te groeien, moeten ze worden gesplitst, door strategische beslissingen worden afgeslankt of zelfs helemaal afgedankt. Voor werkgevers hebben deze reorganisaties meestal een neutrale betekenis, voor de betrokken werknemers gewoonlijk een negatieve. Door het verschillend belang dat ze aan dit ene woord hechten, is er snel sprake van miscommunicatie. In de sfeer van wantrouwen en gebrek ...more

 • Isabella Bruggenkamp #14 Medicaliseren van verzuim

  Sep 10 2021

  Isabella Bruggenkamp over het (de)medicaliseren van verzuim Waarom is de kans op werkhervatting het grootst in het eerste ziektejaar? Het lijkt soms wel of de aanpak in dat tweede jaar niet langer draait om re-integratie, maar om dossiervorming en het voorkomen van sancties. Volgens Isabella Bruggenkamp focussen behandelaars teveel op klachten en te weinig op oorzaken. Het verzuim is enerzijds teveel gemedicaliseerd en paradoxaal genoeg anderzijds te weinig. Pas na zes weken de bedrijfsarts insc...more

 • Wouter de Jager #13 Verborgen lasten van arbeidsongeschiktheid

  Aug 13 2021

  Elk jaar in november valt bij werkgevers een brief van de Belastingdienst op de mat met daarin de Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas. De meeste bedrijven bekijken het, boeken het in en betalen. Het nieuwe boekjaar komt er aan, de berekening ziet er erg ingewikkeld uit en het zal toch wel kloppen. Maar dat laatste doet het niet altijd en aangezien een werkgever na de twee jaar doorbetaling bij ziekte nog eens tien jaar lang verantwoordelijk is voor de (ex)-werknemer kan het bedrag dat ...more

 • Richard Heling #12 Letselschade tijdens verzuim. Perverse prikkel of kans?

  Jul 09 2021

  Letselschade tijdens verzuim. Perverse prikkel of kans? Verzuim en re-integratie vindt meestal plaats als gevolg van ziekte, maar soms ook door een ongeval met een aansprakelijke tegenpartij. Als er dan blijvende schade is, wordt er een gespecialiseerd bureau ingeschakeld door de verzekeraar om de werknemer hierin te begeleiden en de hoogte van de schade te bepalen. Op het eerste gezicht lopen de belangen van alle betrokken partijen volledig parallel, maar in de loop van het proces kan blijken d...more

 • Herwin Schrijver & Marjol Nikkels #11 De toekomst van Casemanagement

  Jun 18 2021

  De toekomst van Casemanagement Herwin Schrijver en Marjol Nikkels zijn de oprichters van CS-Opleidingen, experts in de vorming van register casemanagers maar evengoed in de sociale zekerheid. De sociale wetgeving hoort bij het werk van de bedrijfsarts, maar een medicus die zich vier jaar extra heeft bekwaamd in deze specialisatie gaat zich, bij wijze van bijscholing, niet ook nog eens in de ins and outs van de sociale zekerheid verdiepen. Dat doet de casemanager, een man of vrouw die een deel va...more

 • Barbara Versluis #10 Mythes rond het tweede spoor

  Jun 11 2021

  Tweede spoor re-integratie heeft geen al te beste reputatie. Het traject zou te duur zijn en veel te vaak niets concreets opleveren. Voor de Werkwaarde podcast ging Reinout Slee van Bureau Werkwaarde in gesprek met Barbara Versluis, oprichter van VerzuimPartners B.V. en Koen Verbraak, eigenaar van Standpuntverzuim om voor eens en altijd de mythes rondom het 2e spoor te verhelderen. Zo zouden 2e Spoor re-integratietrajecten te duur zijn, niet werken en er alleen zijn om loonsancties te voorkomen....more

 • Ed Spiering #9 De gevaren van de 1% ziekmelding

  May 14 2021

  Het gevaar van de 1% ziekteregeling De weg naar herstel kan lang en hobbelig zijn, zozeer zelfs dat de werkgever er aan het eind van het proces voor kiest de werknemer voor een miniem percentage ziekgemeld te houden. Ook al is er in de praktijk sprake van een volledige hervatting van de werkzaamheden, met het oog op de duurzaamheid daarvan wordt dat herstel voorlopig op 99% gezet. Volgens Ed Spiering, juridisch consultant bij Vocatum Rechtshulp, is het gebruik van deze 1% regeling niet zonder ri...more

 • Theo van Neerven #8 Chronisch ziek en arbeidsongeschikt. Wat nu?

  Mar 23 2021

  De werknemer die de diagnose van een ziekte als ALS, Parkinson of MS krijgt, weet dat zijn gezondheid nog slechts in één richting kan ontwikkelen: bergafwaarts. Vaak gaat aan een diagnose een lange periode vooraf waarin de werknemer steeds meer sociale activiteiten opoffert om te kunnen blijven werken. Het werk wordt na het stellen van de diagnose nóg belangrijker, uit financieel oogpunt maar zeker ook vanwege de sociale en psychologische betekenis die werk heeft. Hoe kan je omgaan met de re-i...more

 • Michelle den Besten #7 Oorzaken van productiviteitsverlies en verzuim

  Mar 12 2021

  Productiviteitsverlies en verzuim kunnen communicerende vaten zijn. Voordat een werknemer zich ziek meldt, is de productiviteit meestal al een tijdje aan het dalen. Tenminste, als er sprake is van verzuim door psychosociale klachten. Werken aan productiviteitsverbetering kan dus ook een manier zijn om verzuim te voorkomen. Maar daarvoor moeten we wel de oorzaken aanpakken en niet aan symptoombestrijding doen, meent Michelle den Besten, eigenaar en directeur van de Dare Academy. Organisaties kunn...more

 • Gaston Merckelbagh #6 Eigen arbodienst opzetten

  Feb 09 2021

  Nederland kent zo’n 8800 bedrijven met meer dan drieduizend medewerkers en 66000 middelgrote bedrijven. Toch hebben amper 22 van hen een eigen arbodienst. Verzuimpreventie en -begeleiding is massaal uitbesteed. Gaston Merckelbagh, een man met al meer dan één innovatie op zijn naam binnen de sociale zekerheid, meent dat het anders kan – én moet. Bedrijven worden geconfronteerd met een vergrijzing van hun personeelsbestand. Tegelijk worden veel functies steeds moeilijker invulbaar door krapte o...more

 • Barbara Kok #5 De mens achter de medewerker

  Feb 05 2021

  Burn-out begint bij de sollicitatie Bijna anderhalf miljoen medewerkers hebben last van burn-outachtige klachten. Bij verzuim zitten ze gemiddeld negen maanden thuis. Dat zijn cijfers om stil van te worden. Toch is de aanpak van burn-out meestal gericht op slechts één aspect van de klachten (ofwel het mentale en emotionele ofwel het fysieke). En als de medewerker alsnog gelouterd terugkeert naar de werkplek plaatsen we hem of haar gewoonlijk in dezelfde ziekmakende omstandigheden. Willen we burn...more

 • Bouke de Boer #4 Symptomen van verzuim en eigen verantwoordelijkheid

  Jan 14 2021

  Symptomen van verzuim en eigen verantwoordelijkheid Elke werkgever of leidinggevende kent het verschijnsel: een medewerker meldt zich ziek, met burnoutachtige symptomen, herstelt thuis voldoende om weer aan het werk te kunnen maar valt binnen afzienbare tijd uit met dezelfde klachten. De wil is er wel degelijk maar het lichaam werkt niet mee. Heeft het zin om buiten de reguliere zorg een aanvullend traject in te gaan om bij te dragen aan snel en duurzaam herstel? Om antwoord te krijgen op d...more

 • Martijn Meerwijk #3: Leiderschap en verzuim bij zelfsturende teams

  Dec 11 2020

  Een echte leidinggevende is ook een collega Wil jij weten wat verzuimbegeleiders bij zelfsturende teams kunnen leren van een hiërarchische organisatie zoals defensie? In deze Werkwaarde podcast ga ik met Martijn Meerwijk, hoofdtrainer en oprichter van KRACHTZAT in gesprek over leiderschap en wat écht werkt om verzuim te voorkomen en te verminderen. Werk is méér is dan alleen geld verdienen De authentieke leider voelt zich deel van de organisatie die hij dient en dus van de groep met wie hij we...more

 • Yorick Saeijs #2 Werk en scheiding in relatie tot verzuim

  Nov 20 2020

  De medewerker op het werk en in scheiding Ongeveer een derde van de huwelijken eindigt in een echtscheiding. Daarmee is scheiding een belangrijke bron van stress en helaas ook van verzuim. Alles begint namelijk tegelijk te schuiven voor de medewerker: de thuissituatie, het dak boven het hoofd en niet zelden ook de gezondheid. Want wie piekert, slaapt minder goed en wie tussen de mediation en het ophalen van de kinderen even snel een frietje naar binnen werkt, eet niet langer gezond. Ook al zi...more

 • Reinout Slee & Dennie van Diesen #1 Het waarom achter de Werkwaarde podcast

  Nov 10 2020

  Een NIEUWE PODCAST over verzuim en re-integratie is geboren. In de Werkwaarde podcast ga ik met experts in gesprek om voor eens en altijd helder te krijgen wat écht werkt om verzuim te voorkomen en op te lossen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat verzuimbegeleiding een stuk beter kan! Waarom? Nou, verzuimbegeleiders moeten beter leren de juiste vragen te stellen. Het gaat namelijk niet om de processen, maar om de mens! De Werkwaarde podcast is er voor de ontwikkeling van leiderschap in ve...more