PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast

Over recht gesproken

'Over recht gesproken' is de podcast van KienhuisHoving advocaten en notarissen. In deze podcast bespreken de specialisten van KienhuisHoving in wisselende samenstelling juridische actualiteiten. De ene keer aan de hand van een uitspraak, de andere keer naar aanleiding van een interessante juridische ontwikkeling, maar steeds helder en laagdrempelig.

Afleveringen

 • Besturen onderneming en eigen belangen; hoe ga je daarmee om?

  Jun 20 2022

  Iedere bestuurder van een rechtspersoon kan ermee te maken krijgen: het tegenstrijdig belang. Oftewel: je wilt als bestuurder voor de onderneming een besluit nemen waarbij je zelf ook een belang hebt. Als dan de juiste procedures niet worden gevolgd, kan dit voor problemen bij besluitvorming zorgen. Daarom is het belangrijk dat je als bestuurder weet wat je moet doen.  Moet je het tegenstrijdig belang gewoonweg zien te vermijden of zijn er andere oplossingen denkbaar? Het onderwerp is minder  be...more

 • Hoe erg is grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer?

  May 23 2022

  In deze aflevering nemen Imke Lintsen en Erik Hollander je mee door het onderwerp (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Bestaat er recht op een transitievergoeding als het grensoverschrijdende gedrag leidt tot een einde van de arbeidsovereenkomst. Bestaan hiervoor vuistregels? Wat kun je of zou je eigenlijk moeten doen als werkgever in zo’n situatie? Deze vragen en meer beantwoorden Imke en Erik in deze podcast.De directe aanleiding voor deze aflevering is een rechtszaak over ee...more

 • Automatische ontbinding arbeidsovereenkomst; utopie of realiteit?

  Apr 28 2022

  Deze aflevering gaat over de 'ontbindende voorwaarde' in de arbeidsovereenkomst. Kan je met een werknemer afspreken dat zijn arbeidsovereenkomst automatisch eindigt als hij niet langer zijn werkzaamheden kan uitoefenen, bijvoorbeeld omdat hij zijn opleiding niet haalt, zijn rijbewijs verliest of niet langer de bevoegdheid heeft om zijn taken uit te voeren? Of heb je dan altijd voorafgaande toestemming nodig van het UWV of de rechter voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst? Aan de hand van...more

 • Het eigen belang van de bemiddelaar: openheid van zaken geboden

  Apr 11 2022

  Tweezijdige bemiddeling:Een bemiddelaar is als tussenpersoon betrokken bij het tot stand brengen van overeenkomsten tussen verschillende partijen. Denk aan makelaars, verzekeringsadviseurs en handelsagenten. Hoewel bemiddeling in de praktijk veel voorkomt, stelt de Nederlandse wet belangrijke voorwaarden aan bemiddeling. Die voorwaarden worden nog wel eens uit het oog verloren en dat kan grote gevolgen hebben. Dat kwam ook naar voren in een recente uitspraak in een zaak tussen Sports Entertain...more

 • Frustratie bij reorganisatie: de strategische ziekmelding.

  Mar 28 2022

  Je wilt reorganiseren. Eén van de werknemers die voor ontslag in aanmerking komt, meldt zich plotseling “ziek”. Met de ziekmelding lijkt deze werknemer de boel flink te kunnen frustreren. De hoofdregel is nu eenmaal dat de werknemer tijdens ziekte ontslagbescherming geniet. Toch?Zo zwart wit is het niet. Er bestaat een belangrijke uitzondering op de ontslagbescherming. Als een ziekmelding plaatsvindt nadat een ontslagaanvraag bij het UWV is ingediend, komt de werknemer geen ontslagbescherming to...more

 • De zieke werknemer; alles over het inkomen van de werknemer

  Mar 14 2022

  Ziekte en arbeidsongeschiktheid is een thema dat (helaas) veel voorkomt op de arbeidsmarkt. Arbeidsongeschiktheid leidt vaak tot lastige vraagstukken op de werkvloer. In deze podcast vertellen we je alles over de 'financiële kant' van arbeidsongeschiktheid. Hoe zit het ook alweer met loonbetaling tijdens ziekte? Welke mogelijkheden heeft een werkgever om de re-integratie van de werknemer via een (tijdelijke) stop van de loonbetaling vlot te trekken? Na het luisteren van deze podcast in de serie ...more

 • De zieke werknemer; omvang van de re-integratieverplichtingen

  Feb 28 2022

  Arbeidsongeschiktheid van werknemers is een lastig thema. Als werkgever is het soms moeilijk bewegen in re-integratietrajecten. Welke re-integratieverplichtingen rusten er ook ook alweer op een werkgever? Wat moet (en mag) je als werkgever doen? In deze podcast vertellen Ilse van der Woude en Astrid Kiewiet, beide advocaat arbeidsrecht, je er alles over.

 • De notaris weet hoe het moet: de verschillende manieren van overdracht van vastgoed

  Feb 14 2022

  Veel mensen kennen de overdracht van vastgoed op een manier die zeer gebruikelijk is: een pand wordt overgedragen van de één naar de ander. Er wordt een koopovereenkomst gesloten en bij de notaris wordt de leveringsakte getekend. Het onderwerp van deze transactie? Het pand, ofwel de stenen. Daarnaast bestaat echter nog een andere manier om vastgoed over te dragen: de zogenoemde indirecte vastgoedtransactie. Indirecte vastgoedtransacties zijn complex, maar worden in toenemende mate gebruikt. Het...more

 • De intentieovereenkomst: serie bedrijfsovernames (M&A)

  Jan 31 2022

  In deze tweede aflevering in de serie bedrijfsovernames (M&A) bespreken M&A advocaten Mark Huizenga en Tom Pool de intentieovereenkomst en de mogelijkheid om onderhandelingen af te breken. Deze tweede aflevering betreft een vervolg op de eerste aflevering in deze serie, waarin de geheimhoudingsovereenkomst centraal stond. In volgende afleveringen komen de vervolgstappen in het overnameproces aan bod, waaronder het ‘due diligence’ onderzoek, onderhandelingsperikelen en de koopovereenkomst. 

 • Rechten in de creatieve industrie

  Jan 17 2022

  In deze podcast zit er een nieuw gezicht aan tafel! Roy Ensink, eigenaar van Roy Ensink Photography en Roykesart.nl, zit in deze aflevering aan tafel met onze eigen Ramon Steenbergen (advocaat IE-, ICT -en privacyrecht). Roy is fotograaf en kunstenaar. Tijdens zijn werkzaamheden ziet hij verschillende juridische kwesties voorbij komen, die in deze podcast deels aan de orde komen. Zo ziet hij soms dat fotografie en andere content ongevraagd door derden gebruikt of gedeeld worden, en dat makers...more

 • Een nieuw jaar; een terugblik op 2021

  Jan 04 2022

  In deze aflevering kijken Vincent de Groot en Tom Profijt samen met een aantal collega's terug op het afgelopen podcastjaar en vooruit naar het komende jaar en onze plannen met de podcast voor 2022.

 • De toekomst van de arbeidsmarkt: het coalitieakkoord 2021 - 2025

  Dec 16 2021

  #Vers van de pers! Op woensdag 15 december 2021 presenteerden de nieuw beoogde kabinetspartijen het coalitieakkoord 2021 - 2025 onder de titel: "Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst". Het coalitieakkoord bevat uiteraard ook plannen voor de arbeidsmarkt. Hoe wil de nieuw beoogde regering in de toekomst omgaan met werk in inkomen?In deze aflevering reflecteren Vincent de Groot en Tom Profijt, beide advocaat arbeidsrecht, vanuit arbeidsrechtelijk perspectief op het gepresenteerde coal...more

 • Corona en thuiswerken; daar gaan we weer...

  Dec 06 2021

  Net als eerder in de coronapandemie is het thuiswerkadvies door de overheid aangescherpt. Dat betekent dat veel werknemers thuis hun werkzaamheden verrichten. Hoe zit dat ook alweer juridisch? Eerder verscheen in de serie Over recht gesproken al eens een aflevering over thuiswerken. Inmiddels is er ook rechtspraak over thuiswerken. In deze podcastaflevering nemen Joost van Ruiven en Christian Mutlu je mee door die rechtspraak.

 • Projectontwikkeling; een verdere terreinafbakening

  Nov 22 2021

  In hun tweede podcast nemen Pieter Schut (notaris vastgoed) en Robert de Vries (advocaat bouwrecht) je mee in het fenomeen van het park management.

 • De geheimhoudingsovereenkomst: serie bedrijfsovernames (M&A)

  Nov 08 2021

  In deze aflevering gaan M&A advocaten Mark Huizenga en Tom Pool in op wat veelal de eerste stap is bij bedrijfsovernames: het sluiten van een geheimhoudingsovereenkomst. Wat staat er in deze overeenkomst? En wat zijn de 'dos and don'ts' bij het opstellen? Uiteraard geven Mark en Tom ook handige tips voor de praktijk. Deze podcast is de eerste aflevering uit een reeks: bedrijfsovernames (M&A). In volgende afleveringen komen de vervolgstappen in het overnameproces aan bod, waaronder de intentieove...more

 • Wet bestuur en toezicht: houd je statuten tegen het licht!

  Oct 25 2021

  De eerste volledig notariële aflevering is een feit! In deze aflevering bespreken Matthijs van Rozen (notaris Ondernemingsrecht) en Anna Tenhagen (kandidaat-notaris Ondernemingsrecht) de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, afgekort ook wel de WBTR. De WBTR is op 1 juli 2021 ingevoerd en brengt met name voor stichtingen en verenigingen belangrijke wijzigingen met zich mee. Het doel van deze wet is het verbeteren van het bestuur en toezicht bij de stichting en vereniging en de regels die ...more

 • Projectontwikkeling; de eerste piketpalen geslagen 🔨

  Oct 11 2021

  In deze aflevering nemen Robert de Vries en Pieter Schut je, in hun allereerste podcast, mee in de wereld van projectontwikkeling. Robert is specialist bouwrecht en werkt regelmatig met Pieter, notaris vastgoed, samen in projectontwikkelingsvraagstukken. Overweeg je te investeren in een stuk grond om dit vervolgens te ontwikkelen of wil je gewoon wat meer weten over projectontwikkeling, luister dan zeker even mee! In deze aflevering bespreken Robert en Pieter namelijk 'hoog over' een aantal bela...more

 • Ontslag op staande voet: de gevolgen

  Sep 26 2021

  In deze vierde aflevering in de serie over het ontslag op staande voet bespreken Tom Profijt en Vincent de Groot de gevolgen van een ontslag op staande voet. Wanneer eindigt het dienstverband, welke bedragen moet de werkgever aan de werknemer betalen en omgekeerd? Maar ook de WW-uitkering waar een werknemer geen aanspraak op zal kunnen maken.Kortom, ook na het geven van een ontslag op staande voet is de zaak nog niet helemaal rond. In deze podcast hoor je waarom!

 • De cliëntenraad en juridische geschillen; wie betaalt de kosten rechtsbijstand?

  Sep 13 2021

  In een korte podcastserie over de Wmcz 2018 (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) praten Yvonne Nijhuis en Astrid Kiewiet (advocaten gezondheidsrecht) je samen met gastspreker Marika Biacsics (directeur Netwerk Cliënt- en-Raad Zorg (NCZ)) bij over diverse onderdelen van deze wet. In deze derde aflevering komt het onderwerp juridische procedures en de vergoeding van de kosten van rechtsbijstand aan de orde. Cliëntenraden hebben op grond van de Wmcz 2018 verschillende mogelijkheden om ee...more

 • De FG (en AVG); wat moet je ermee?

  Aug 30 2021

  In deze aflevering spreken Ramon Steenbergen (Advocaat privacyrecht) en Vincent de Groot (Advocaat arbeidsrecht) over de rol van de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Wanneer moet je een FG aanstellen en wanneer niet? Welke vereisten zijn er om de rol van de FG te beschermen?Deze en andere vragen worden besproken in deze aflevering.

 • "Je bekijkt het maar!"; een opzegging van de werknemer of niet?

  Aug 16 2021

  In deze podcast spreken Imke Lintsen en Tom Profijt over de opzegging van een arbeidsovereenkomst door een werknemer. Mag de werkgever uitlatingen van een werknemer als: "Je bekijkt het maar!", "Ik pak mijn zooitje en kom nooit meer terug!" of "Ik zeg hierbij mijn arbeidsovereenkomst op." als een opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer beschouwen? Met andere woorden: eindigt de arbeidsovereenkomst van een werknemer door dat soort uitlatingen? Je zal als luisteraar merken dat een '...more

 • Ontslag op staande voet: hoe snel moet je zijn?

  Aug 02 2021

  In deze derde aflevering in de serie over het ontslag op staande voet vertellen Vincent de Groot en Tom Profijt je over de 'onverwijldheidseis'. Hoe snel moet je als werkgever handelen als je weet dat je een werknemer een ontslag op staande voet wilt geven? Wat is eigenlijk het moment waarop je dat 'weet'? Mag je onderzoek doen naar het handelen of het gedrag van de werknemer, voordat je overgaat tot het geven van een ontslag op staande voet? Hoe lang mag dat onderzoek dan duren? En hoe zit dat ...more

 • Boetes na privacyschendingen in de zorg: lessen voor de praktijk

  Jul 19 2021

  Dat het verwerken van persoonsgegevens aan (strenge) wet- en regelgeving gebonden is, zal voor velen geen verrassing meer zijn. Toch komt het nog vaak genoeg voor dat de wet- en regelgeving niet correct wordt nageleefd. Dat blijkt onder meer uit een tweetal situaties binnen de zorgsector, waarin de Autoriteit Persoonsgegevens uiteindelijk een boete oplegde. Hoe kon het zover komen? En welke factoren weegt de Autoriteit Persoonsgegevens mee bij het bepalen van de hoogte van de boete? Advocaten As...more

 • Ontslag op staande voet: de dringende reden

  Jul 05 2021

  Het heeft even geduurd, maar eindelijk is het zover! In deze tweede aflevering in de serie over het ontslag op staande voet vertellen Vincent de Groot en Tom Profijt (beide advocaat arbeidsrecht) je over de dringende reden. Wanneer is er sprake van een gegronde reden voor een ontslag op staande voet? Kijk je alleen naar wat zich heeft voorgedaan of zijn er meer relevante aandachtspunten? Aan de hand van twee uitspraken wordt duidelijk dat ontslag op staande voet in zeer uiteenlopende gevallen aa...more

 • De verwerkersovereenkomst: tekenen bij het kruisje?

  Jun 21 2021

  ‘’Wilt u onze verwerkersovereenkomst nog even ondertekenen?’’. Het is een veelvoorkomende vraag aan organisaties die persoonsgegevens ontvangen en verwerken. Maar lang niet altijd terecht: want organisaties die persoonsgegevens verwerken zijn niet per definitie verwerker. In de praktijk blijken er veel onduidelijkheden te bestaan over verwerkersovereenkomsten en de daarbij geldende verplichtingen. Niet alleen als het gaat om de noodzaak van de verwerkersovereenkomst, maar ook op het vlak van de ...more

 • Good governance in de zorg en de Wmcz 2018

  Jun 07 2021

  In een korte podcastserie over de Wmcz 2018 (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) praten Yvonne Nijhuis en Astrid Kiewiet (advocaten gezondheidsrecht) je samen met gastspreker Marika Biacsics (directeur Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ)) bij over diverse onderdelen van deze wet. In deze tweede aflevering komt het onderwerp good governance aan de orde. Bestuurders, toezichthouders en cliëntenraden moeten in het licht van de Wmcz2018 samenwerken om uiteindelijk het belang van de cliënt t...more

 • Medezeggenschapsregeling cliëntenraden: ready to go?

  May 25 2021

  In een korte podcastserie over de Wmcz 2018 (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) praten Yvonne Nijhuis en Astrid Kiewiet (advocaten gezondheidsrecht) je samen met gastspreker Marika Biacsics (directeur Netwerk Cliënt- en-Raad Zorg (NCZ)) bij over diverse onderdelen van deze wet. In deze eerste aflevering komt de medezeggenschapsregeling aan de orde. Zorginstellingen en cliëntenraden dienen per 1 januari jl. over een medezeggenschapsregeling te beschikken, die de samenwerkingsafspra...more

 • WHOA: hét vaccin tegen faillissement?

  May 10 2021

  In deze podcast bespreken Manon Egberink en David Bos (beiden advocaat insolventierecht) de basis van de WHOA. Een nieuwe regeling die ondernemers kan helpen bij het oplossen van schulden en het voorkomen van een faillissement.#WHOA #faillissement #insolventie

 • Waaraan kent de rechter meer gewicht toe: rapport verzekeringsarts of arboarts?

  Apr 26 2021

  Zowel de arboarts als de verzekeringsarts hebben de taak vast te stellen of er sprake is van een ziektebeeld van werknemer en zo ja, wat de medische beperkingen van deze werknemer zijn. Astrid Kiewiet (advocaat gezondheidsrecht) en Ilse van der Woude (advocaat arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht) praten jou bij over een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, waaruit volgt dat medisch deskundigen in de praktijk van mening kunnen verschillen over de ziekte van de werkne...more

 • Ontslag op staande voet: hoe doe je dat goed?

  Apr 12 2021

  In deze eerste aflevering in een serie van afleveringen over het ontslag op staande voet nemen Tom Profijt (advocaat arbeidsrecht) en Vincent de Groot (advocaat arbeidsrecht) je aan de hand van twee recente uitspraken mee in de regels rondom het ontslag op staande voet.Zij bespreken kort de belangrijkste vereisten voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet. Daar zal het niet bij blijven, want - zoals dat gaat met een serie - er volgen nog meer afleveringen over het ontslag op staande voet. In...more

 • De positie van de statutair bestuurder: een introductie en more to come

  Mar 30 2021

  In deze aflevering lichten Berdine van Eerden (advocaat Arbeidsrecht) en Mark Huizenga (advocaat Ondernemingsrecht) een eerste tipje van de sluier op over de positie van de statutair bestuurder. Hierbij kunnen zowel ondernemingsrechtelijke als arbeidsrechtelijke vragen spelen.Berdine en Mark presenteren dinsdag 13 april a.s. een Event over dit onderwerp voor de KienhuisHoving Academy. Wil je na het luisteren van deze podcast meer weten? Schrijf je hier in!

 • Koop je een kat in de zak? Contract in de prullenbak!

  Mar 22 2021

  Stel, je sluit een contract maar de andere partij komt haar verplichtingen niet na. Soms wil je het contract dan weer ongedaan maken. In deze aflevering bespreken Ramon Steenbergen en Tom Pool een mogelijkheid hiervoor: de ontbinding van een contract.Hoe werkt ontbinding? Wanneer kun je een contract laten ontbinden? Moet je voordat je kunt ontbinden zelf nog iets doen? Deze en andere vragen komen aan bod in deze aflevering.#contractenrecht #ontbinding #ingebrekestelling

 • Combineren van ontslaggronden; maakt dat ontslag écht makkelijker?

  Mar 07 2021

  In deze podcast nemen Imke Lintsen (advocaat arbeidsrecht) en Vincent de Groot (ook advocaat arbeidsrecht) je mee in de recente rechtspraak rond de combinatiegrond (of ook wel de cumulatiegrond of i-grond). Deze grond bestaat sinds 1 januari 2020 en is onderdeel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).Deze nieuwe ontslaggrond werd ingevoerd omdat het ontslagrecht te star werd gevonden. Alleen op basis van de in de wet opgesomde gronden kan de rechter de arbeidsovereenkomst ontbinden (denk hierbi...more

 • Europese rechter grijpt in; Nederlands bestuursrecht op de kop?

  Feb 22 2021

  Voor onder meer milieuvergunningen en bestemmingsplannen geldt in het Nederlandse bestuursrecht dat alleen beroep kan worden ingesteld als eerder in de voorbereidende fase van het besluit een zienswijze bij het bestuursorgaan is ingediend. Oftewel: als je geen zienswijze hebt ingediend is je kans verkeken. Het Hof van Justitie van Europa oordeelde dat deze zogenoemde zienswijzenfuik in strijd is met het Verdrag van Aarhus! Betekent dit dat voortaan de zienswijze voor het eerst bij de bestuursrec...more

 • #COVID-19: een streep door de avondklok?

  Feb 16 2021

  Een super actuele bonusaflevering over de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 16 februari 2021. De rechtbank oordeelde eerder vandaag naar aanleiding van een vordering van Viruswaarheid dat er een streep door de avondklok moet. Het gerechtelijke geweld is losgebarsten. Het gerechtshof heeft de uitspraak van de rechtbank inmiddels voorlopig geschorst. Erik Averdijk en Tom Profijt nemen in deze Podcast samen de uitspraak van de rechtbank door. Wat betekent de uitspraak van de rechtbank? Waarom...more

 • #COVID-19: alle werknemers verplicht langs de prikpost?

  Feb 08 2021

  Er wordt druk gevaccineerd tegen COVID-19. Met horten en stoten worden steeds meer mensen ingeënt. Het vaccineren is onderdeel van de 'exit-strategie'; de strategie om uit de lockdown te komen. Ondertussen sta je als ondernemer te trappelen om eindelijk weer 'normaal' aan de slag te kunnen. Daarbij zou je ook graag weer onverkort beroep doen op je werknemers. Een vaccinatie kan daarbij uitkomst bieden. Maar wat als een werknemer zich niet wil laten vaccineren? Kan je de werknemer daartoe verplic...more

 • Blockchain unchained: praktische toepassingen

  Jan 27 2021

  Blockchain is hot. Blockchain wordt beschouwd als veilig en fraudebestendig, en de technologische mogelijkheden lijken eindeloos. Hetzelfde geldt voor de juridische uitdagingen waarmee bedrijven zich al geconfronteerd zien. De mogelijke toepassingen van blockchain worden op dit moment uitvoerig onderzocht door diverse instanties. Onder andere banken, verzekeraars, pensioenfondsen, farmaceutische bedrijven en de overheid experimenteren met de mogelijkheden van deze technologie. In deze speciale a...more

 • Algemene voorwaarden: kleine lettertjes van groot belang

  Jan 25 2021

  In deze Podcast bespreken advocaten Ramon Steenbergen en Tom Pool een voor iedere ondernemer relevant onderwerp: algemene voorwaarden. Wat zet je erin? Hoe gebruik je ze met succes? Wat te doen als je contractspartij juist zijn/haar algemene voorwaarden wil gebruiken, in plaats van die van jou? Ramon en Tom vertellen je hier in deze Podcast alles over. En zoals altijd in onze Podcastserie: lekker laagdrempelig. Wil je naar aanleiding van deze Podcast meer informatie over algemene voorwaarden? Sc...more

 • Nog 1 keertje terugkijken dan; 8 arbeidsrechtelijke hoogtepunten uit 2020

  Jan 11 2021

  In deze speciale en extra lange editie van de podcastserie nemen twee 'oude' en twee 'nieuwe' stemmen je mee terug naar 2020. Imke, Joost, Vincent en Tom bespreken 8 (recht)spraakmakende arbeidsrechtelijke uitspraken van onze hoogste Nederlandse rechter (de Hoge Raad).Is het nu echt gedaan met ZZP'ers? Moet je een ontslagvergoeding betalen als je werknemer minder gaat verdienen? Is het nog verstandig om een onderneming uit een faillissement te kopen? Deze en andere vragen komen aan bod in deze a...more

 • De tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts

  Dec 21 2020

  In deze aflevering bespreken Ilse van der Woude (advocaat arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht) en Astrid Kiewiet (advocaat gezondheidsrecht) de rol van de bedrijfsarts in het re-integratietraject. Ze nemen daarbij het medische tuchtrecht tot uitgangspunt. Het wat? Het medische tuchtrecht... Oftewel: de regels waaraan de bedrijfsarts zich moet houden. De reden voor deze invalshoek is het toenemende aantal tuchtklachten van werkgevers en zieke werknemers tegen de bedrijfsarts. De podcast vormt...more

 • Voorkom duurkoop bij (aandelen) inkoop!

  Dec 07 2020

  Je ziet een investeringskans: een veelbelovende en hard groeiende onderneming. Je ziet jezelf al als medeaandeelhouder... Aandelen kopen dan maar? Of toch niet?Op verzoek van een luisteraar gaan Nelleke Jans en Tom Pool deze keer uitgebreid in op de koop van aandelen in een bestaande onderneming. Wat komt hier (juridisch) zoal bij kijken? Waar liggen de risico's? Uiteraard sluiten Nelleke en Tom weer af met praktische tips.  ​Deze aflevering is de tweede aflevering in de reeks: de juridische as...more

 • Re-integreren kan je leren; over zieke werknemers en de bedrijfsarts

  Nov 23 2020

  Yes! Het podcastteam is uitgebreid met Astrid Kiewiet (advocaat gezondheidsrecht) en Ilse van der Woude (advocaat arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht) ??. In hun eerste podcast hebben Astrid en Ilse het over de zieke werknemer. Voor zowel werknemer, werkgever als de bedrijfsarts niet altijd eenvoudig. Astrid en Ilse schetsen in deze podcast een globaal beeld van de positie van de werkgever en de rol van de bedrijfsarts in re-integratietrajecten. Er is zoveel te vertellen over dit onderwerp, ...more

 • Exit werknemer: weet wat je (niet) vertelt...

  Nov 09 2020

  In deze podcast nemen advocaten arbeidsrecht Vincent de Groot en Tom Profijt je mee in de wereld van de beëindigingsovereenkomst. Met deze overeenkomst worden in Nederland heel wat dienstverbanden beëindigd. Maar dat is niet zonder risico's. Wat vertel je als werkgever in een onderhandelingstraject over een exit van je werknemer? Mag je informatie achterhouden? Aan de hand van een uitspraak van het hof Amsterdam van 29 september 2020 staan deze vragen dit keer centraal. Je vindt de uitspraak via...more

 • Start-up: ready for take-off!?

  Oct 22 2020

  In deze aflevering bespreken Tom Pool en Nelleke Jans een onderwerp op verzoek van een luisteraar! Tom en Nelleke zetten in vogelvlucht uiteen met welke (juridische) vraagstukken een (startende) ondernemer te maken kan krijgen. Zij sluiten af met enkele tips & tricks uit de praktijk.Deze podcast is een eerste aflevering uit de reeks: de juridische aspecten van het ondernemen: de startup. In een volgende aflevering zal aandacht worden besteed aan de vraag waar een investeerder/ondernemer op moet ...more

 • #COVID-19: huiswerk voor thuiswerk!

  Oct 08 2020

  In deze (alweer 4e) podcast hebben Vincent de Groot en Tom Profijt het over de thuiswerkdiscussie in deze vreemde tijden. Vincent vanuit de studio in het KienhuisHoving pand in Enschede. Tom in thuisquarantaine. Een podcast op afstand. Helemaal van deze tijd. De podcast draait om de vraag: Wat te doen als werknemers niet naar hun werk willen komen? Kunnen zij schermen met het advies van de overheid: "Werk zoveel mogelijk thuis, tenzij..". Moet u daar als ondernemer onder alle omstandigheden ...more

 • Neuzen in (andermans) gegevens?

  Sep 24 2020

  In deze podcast zijn Nelleke Jans en Tom Pool aan het woord. Zij zijn beide advocaat ondernemingsrecht bij KienhuisHoving. Nelleke en Tom bespreken hoe je informatie bij een ander kunt bemachtigen. Mis je informatie waarvan je weet of vermoedt dat een ander die heeft, luister dan vooral naar deze podcast! #exhibitieplicht #informatievergaren

 • Het concept: wat is nu eigenlijk de bedoeling?

  Sep 18 2020

  In deze zogenaamde '0-podcast' leggen Nelleke Jans, Tom Pool, Vincent de Groot en Tom Profijt, allen advocaat bij KienhuisHoving, het concept van de podcast uit. De vrijdagmiddagborrel wordt uitgesteld om de luisteraar mee te nemen in het idee achter "Over recht gesproken. Hoe is het idee eigenlijk ontstaan?

 • NOW 3.0

  Sep 11 2020

  In deze eerste inhoudelijke podcast bespreken Vincent de Groot en Tom Profijt, allebei advocaat arbeidsrecht bij KienhuisHoving, de nieuw aangekondigde NOW 3.0.