PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast

Nieuwe Energie

Enpuls is een jonge, onafhankelijke organisatie van visiemakers, businessdenkers en conceptontwikkelaars. Vanuit de drive om de energietransitie te versnellen geeft ze richting aan het energiedebat met maatschappelijke impact.

Afleveringen

 • Zo groen als gas

  Dec 01 2021

  Mede mogelijk gemaakt door: EnpulsGroen speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van Nederland. Uit een verkennend onderzoek van Enpuls blijkt dat er met name in de gebouwde omgeving veel potentie is. In combinatie met (hybride) warmtepompen kunnen er op den duur een paar miljoen woningen van duurzame warmte worden voorzien. Toch wil het met de productie nog niet echt vlotten. Hoe komt dat en welke ingrepen zijn nodig om het tij te keren? Eén van de opties die op tafel ligt, is een zogeh...more

 • Stroom voor de industrie

  Nov 08 2021

  Mede mogelijk gemaakt door: EnpulsGroene waterstof wordt vaak genoemd als manier om de industrie te verduurzamen. Met name voor fabrieken in het zesde cluster blijkt dat niet overal mogelijk. Dit zijn productiefaciliteiten die her en der verspreid in het land staan opgesteld en zich verenigd hebben in een Koplopersprogramma. Veel van deze fabrieken willen nu verduurzamen door te elektrificeren. Meestal betekent dat ook netverzwaring en juist daar lopen plannen nu spaak. Roel van de Wiel roept de...more

 • Zo verduurzamen we een woonwijk

  Oct 14 2021

  Mede mogelijk gemaakt door: EnpulsAnderhalf miljoen woningen moeten de komende 10 jaar van het gas af. Deze enorme opgave stelt gemeenten voor een grote uitdaging. Want hoe begin je zo'n traject en wat is er nodig om bewoners enthousiast te krijgen? Daarover bestaat nog steeds veel onduidelijkheid bij ambtenaren en lokale bestuurders. De Slimme Wijkenaanpak helpt ze een handje, zo vertelt Cor Brockhoven. Derk Hueting deelt zijn ervaringen als projectleider bij het verduurzamen van woningen in P...more

 • Trucks aan de laadpaal

  Jun 25 2021

  Mede mogelijk gemaakt door: EnpulsIn deze podcast gaat het over de elektrische vrachtwagen. Er rijden er nu zo'n 150 rond in Nederland, maar dat moeten er de komende jaren veel meer gaan worden. Voorwaarde is wel dat er flink geïnvesteerd gaat worden in de laadinfrastructuur. Daarvoor werkt Enpuls aan een Actieplan, met beoogde locaties en een kostenberekening. Willem Alting Siberg hamert hierbij op de rol van de overheid, die de regierol op zich moet nemen. Het laden van e-trucks vragen veel v...more

 • Lang leve de hybride warmtepomp

  Apr 26 2021

  Mede mogelijk gemaakt door: EnpulsIn deze podcast gaat het over de hybride warmtepomp. Een apparaat dat net zo werkt als zijn full electric broertje, maar op koude dagen automatisch overschakelt op de cv-ketel. Steeds meer deskundigen zien de hybride warmtepomp als dé manier om woningen veel sneller op een duurzame manier te verwarmen. Techniek Nederland sprak onlangs de ambitie uit om voor 2030 minstens een miljoen hybride warmtepompen te plaatsen. Volgens Roy Roessink van Enpuls zijn duidelij...more

 • Windmolen of zonnepaneel?

  Mar 22 2021

  Mede mogelijk gemaakt door: EnpulsIn deze podcast gaat het over de 30 energieregio's in ons land en de keuzes die daar nu worden gemaakt over de opwek van duurzame energie op land. In veel voorlopige Regionale Energie Strategieën krijgt zonne-energie de voorkeur. Dat is onder meer het gevolg van de groeiende weerstand tegen windturbines. Veel mensen zien die kolossen in het landschap niet zitten. Kristel Lammers legt uit hoe elke regio hierin een eigen afweging maakt en hoe haar eigen organisati...more

 • Een duurzame wijkaanpak, zo krijgen we woningen van het gas af

  Nov 03 2020

  Mede mogelijk gemaakt door: EnpulsIn deze podcast gaat het over een duurzame wijkaanpak. De komende 10 jaar moeten zo'n 1,5 miljoen huizen in Nederland van het aardgas af. Een belangrijke taak daarbij is weggelegd voor gemeenten, die worden geacht om de regie te pakken. Volgens Maarten van Poelgeest is dat voor veel lokale bestuurders nog een flinke uitdaging. Zij beschikken lang niet altijd over voldoende kennis, ervaring en financiële middelen. Cor Brockhoven legt uit hoe Enpuls ze daarbij wi...more

 • Laat die warmte maar komen

  Sep 18 2020

  Mede mogelijk gemaakt door: EnpulsIn deze podcast gaat het over warmtenetten. Het kabinet ziet die als een belangrijke pijler in de ambitie om ons land klimaatneutraal te krijgen. Doelstelling is om voor 2030 zeker 800.000 extra woningen op een warmtenet aan te sluiten. De vraag is alleen of dat met de huidige snelheid gaat lukken, Henk Visser en Henri Bontenbal hebben zo hun bedenkingen. Bij de aanleg van een nieuw warmtenet zijn veel partijen betrokken. Henk Visser wijst in de podcast op het...more

 • Schone stadslogistiek

  Sep 18 2020

  Mede mogelijk gemaakt door: EnpulsIn deze podcast gaat het over schone stadslogistiek. In het Klimaatakkoord staat dat minimaal 30 grote gemeentes vanaf 2025 een zero emissie zone moeten hebben ingevoerd. De bevoorrading van winkeliers, horecaondernemers en andere bedrijven in de binnenstad kan dan alleen nog maar met de inzet van schone voertuigen. Uit onderzoek van Enpuls blijkt dat veel gemeentes die ambitie weliswaar nog steeds hebben, maar dat slechts een handjevol al concrete besluiten hee...more

 • Altijd voldoende laadpalen

  Jul 04 2020

  Mede mogelijk gemaakt door: EnpulsIn deze podcast gaat het over de laadinfrastructuur in Nederland. Nederland telde begin dit jaar voor het eerst meer dan 100.000 volledig elektrische auto's, een aantal dat de komende jaren verder gaat stijgen. En om al die bolides aan het rijden te krijgen, moeten ze regelmatig worden opgeladen. Dat zorgt voor een stevige uitdaging. Op dit moment groeit het aantal laadaansluitingen met gemiddeld 23 per dag en dat is veel te weinig om de ambities voor elektrisc...more

 • De toekomst wordt... zon en wind

  Jun 19 2020

  Mede mogelijk gemaakt door: EnpulsIn deze podcast gaat het over de ambities die we in Nederland hebben met zon- en windenergie. Die zijn fors. In de visie van de overheid moeten deze twee duurzame energiebronnen op termijn in een groot deel van onze energiebehoeften voorzien. Maar zijn die ambities ook haalbaar? De twee deskundigen denken van wel, al moet de meest uitdagende periode van deze transitie nog komen. Alexander Savelkoul pleit onder meer voor financiële prikkels voor lokale opslag, s...more

 • Gas is zo gek nog niet

  Jun 19 2020

  Mede mogelijk gemaakt door: EnpulsIn deze podcast gaat het over groen gas. Een duurzame energiebron waar veel van wordt verwacht in Nederland, zo blijkt uit de Routekaart Groen Gas die minister Wiebes van Economische Zaken eerder dit jaar naar de Tweede Kamer stuurde. Het kabinet stuurt hierin aan op grootschalige productie in ons land. Toch zijn er vragen. In welk deel van de gebouwde omgeving gaan we groen gas inzetten en hoe kunnen we de productiecapaciteit de komende jaren flink opschroeve...more

 • De energietransitie, voor iedereen betaalbaar

  Nov 25 2019

  Mede mogelijk gemaakt door: EnpulsIn deze podcast gaat het over de vraag hoe we de energietransitie voor iedereen toegankelijk houden. Dat betekent onder meer het eerlijk delen van kosten en oog hebben voor mensen die moeite hebben om dure investeringen te doen, zoals zonnepanelen of een elektrische auto.See omnystudio.com/listener for privacy information.

 • Thuis aan de slag met verduurzamen

  Nov 25 2019

  Mede mogelijk gemaakt door: EnpulsIn deze podcast gaat het over de vraag hoe we mensen in beweging krijgen om thuis met duurzaamheid aan de slag te gaan. Simpel communiceren en kleine stapjes tegelijk blijken daarin erg belangrijk.See omnystudio.com/listener for privacy information.

 • Flexibiliteit - smeerolie van de energietransitie

  Sep 11 2019

  Mede mogelijk gemaakt door: EnpulsIn deze podcast gaat het over de flexibiliteit van ons stroomnet. Dat is een belangrijk aspect van de energietransitie nu de vraag naar en het aanbod van groene energie snel toeneemt.See omnystudio.com/listener for privacy information.

 • Emotie in de energietransitie - van verlamming naar versnelling

  Sep 09 2019

  Mede mogelijk gemaakt door: EnpulsIn deze podcast gaat het over de rol die emotie speelt in de discussies over klimaat en energie.See omnystudio.com/listener for privacy information.

 • Duurzaam personenvervoer - door naar de volgende versnelling

  Sep 09 2019

  Mede mogelijk gemaakt door: EnpulsIn deze podcast bespreken we de toekomst van elektrisch rijden in Nederland. Waar we nu staan, welke kant we op willen en wat de uitdagingen zijn die om slimme oplossingen vragen.See omnystudio.com/listener for privacy information.

 • Duurzaam Goederenvervoer – waar wachten we nog op?

  Jun 05 2019

  Mede mogelijk gemaakt door: EnpulsDeze keer met Willem Alting Siberg, Manager Transitie Mobiliteit van Enpuls en Jan Wouters, Manager innovation en Green Mobility van AutomotiveNL. In deze podcast gaat het over de snelheid en de manier waarop het vrachtvervoer over de weg kan en moet verduurzamen.See omnystudio.com/listener for privacy information.

 • Waterstof – Hype of heilige graal?

  Jun 05 2019

  Mede mogelijk gemaakt door: EnpulsDeze keer met Alexander Savelkoul, Manager Transitie Energiesysteem van Enpuls en Jan van de Groep, mede-oprichter van Factory Zero. In deze podcast gaat het over de (on)mogelijkheden van waterstof als energiedrager en de rol die waterstof speelt in de optimale, duurzame energiemix.See omnystudio.com/listener for privacy information.

 • Nederland aardgasvrij – hoe krijgen we woningeigenaren in beweging?

  Jun 05 2019

  Mede mogelijk gemaakt door: EnpulsDeze keer met Yvonne Boerakker, Manager Transitie Gebouwde Omgeving van Enpuls en Rob Bogaarts, Directeur Klant en Samenleving van Brabant Wonen. In deze podcast gaat het over manieren waarop we woningeigenaren in beweging kunnen zetten en de aanjagende rol die woningcorporaties hierbij hebben.See omnystudio.com/listener for privacy information.