PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast

Licht op Legal

Licht op Legal is de tweewekelijkse podcast van Van Benthem & Keulen met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over dé belangrijkste juridische thema’s van dit moment pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door Van Benthem & Keulens eigen experts. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Afleveringen

 • 63. Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: Wat moet u per 1 augustus 2022 regelen?

  Jun 28 2022

  Dit is aflevering 63 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Anne Haverkort, partner en advocaat Arbeidsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Op 1 augustus 2022 treedt de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Dit betekent dat werkgevers hun model arbeidsovereenkomsten zullen moeten aanpassen en als medewerkers daarom vragen ook bestaande arbeidsovereenkomsten moeten aanvullen.  In deze podcas...more

 • 62. Grensoverschrijdend gedrag in de zorg: Waar moet u op letten?

  Jun 14 2022

  Dit is aflevering 62 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Petra klein Gunnewiek, advocaat en partner Aansprakelijkheid & Verzekering en Zorg & Sociaal domein, in op grensoverschrijdend gedrag op de zorg werkvloer.  Op dit moment wordt er een brede maatschappelijke discussie gevoerd over het onderwerp (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Ook in de zorg is dit een actueel thema, zo liet een onderzoek van TNO en CBS in 2021 zien. In de top 10 van beroepsgroepen met d...more

 • 61. Jaarrekeningen bij B.V.’s: Wat zijn de belangrijkste (juridische) zaken waar u op moet letten?

  May 31 2022

  Dit is aflevering 61 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Pauline van Hecke-Margry, kandidaat-notaris bij Van Benthem & Keulen, in op jaarrekeningen van B.V.’s Ieder jaar rond mei start het jaarrekeningen seizoen omdat besturen van B.V.’s verplicht zijn om binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening op te stellen. Maar wat zijn de belangrijkste (juridische) zaken waar u op moet letten bij het opstellen en vaststellen van een jaarrekening van uw B.V. ? In deze...more

 • 60. Europese Richtlijn Modernisering Consumentenbescherming: Wat betekent dit voor de kortingsacties van retailers per 28 mei 2022?

  May 17 2022

  Dit is aflevering 60 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Anouk Lankhaar, advocaat Commercial Contracting & Dispute Resolution bij Van Benthem & Keulen, in op de regels over kortingsacties zoals opgenomen in de Europese Richtlijn Modernisering Consumentenbescherming.Per 28 mei 2022 treedt de Europese Richtlijn Modernisering Consumentenbescherming in werking. Deze nieuwe richtlijn heeft behoorlijke impact op de wijze waarop retailers vanaf dan kortingsacties moeten vormgeven.In dez...more

 • 59. Grensoverschrijdend gedrag en overeenkomsten: Waar moet u op letten?

  May 03 2022

  Dit is aflevering 59 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Marcel Ruygvoorn, partner en advocaat Commercial Contracting & Dispute Resolution bij Van Benthem & Keulen en tevens hoogleraar contractenrecht aan de Universiteit Utrecht, in op grensoverschrijdend gedrag in relatie tot bestaande en nieuw te sluiten overeenkomsten. Aan de hand van diverse voorbeelden bespreekt Marcel onder andere de aandachtspunten in overeenkomsten, wanneer er – ingeval van grensoverschrijdend gedrag...more

 • 58. Natuur en Stikstof: Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

  Apr 19 2022

  Dit is aflevering 58 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Mathilde van Velzen-de Boer, advocaat Omgevings- en Bestuursrecht bij Van Benthem & Keulen, in op Natuur en Stikstof.Dat stikstof in de praktijk voor problemen zorgt, heeft iedereen de afgelopen jaren wel gemerkt. In deze podcast bespreekt Mathilde de huidige (juridische) status van de stikstofaanpak in Nederland en legt zij uit wat er de afgelopen twee jaar is gebeurd op het gebied van natuur en stikstofuitstoot. Zij besteedt ...more

 • 57. De Grossmann-doctrine: Hoe zat het ook alweer en welke veranderingen zie je in de praktijk?

  Apr 05 2022

  Dit is aflevering 57 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Walter Engelhart, partner en advocaat Aanbestedingsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op de Grossmann-doctrine.Aanbestedingen verlopen niet altijd vlekkeloos. Het komt regelmatig voor dat partijen die meedoen aan een aanbesteding het niet eens zijn met de spelregels van de aanbesteding. Partijen moeten dit zo vroeg mogelijk in het proces aangeven. Dit is in de Grossmann-doctrine (leerstuk van de rechtsverwerking) vastgelegd. In...more

 • 56. Concurrentiebeding: Waar moet u op letten als bedrijfsjurist en HR manager?

  Mar 22 2022

  Dit is aflevering 56 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Lisa Schouten, advocaat Arbeidsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op het concurrentiebeding.In de huidige arbeidsmarkt kunnen werknemers eenvoudig switchen van werkgever en dus ook bij concurrenten aan de slag gaan. Maar kan dat zomaar als partijen een concurrentbeding zijn overeengekomen? En waar moet u op letten bij het opstellen van zo’n beding?In deze podcast legt Lisa uit wat een concurrentiebeding is, waarvoor een concurr...more

 • 55. Transparantie verplicht bij grondverkoop: Wat zijn de gevolgen voor overheden, projectontwikkelaars en bedrijfsjuristen?

  Mar 08 2022

  Dit is aflevering 55 van Licht op Legal. In deze aflevering gaan Alrik Bijkerk, advocaat Omgevingsrecht en Gebiedsontwikkeling en Anne Kusters, advocaat Aanbestedingsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op het Didam-arrest.De Hoge Raad heeft in het Didam-arrest van 26 november 2021 bepaald dat overheden op grond van het gelijkheidsbeginsel bij de verkoop van een onroerende zaak ruimte moeten bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen. Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor de bestaa...more

 • 54. Het overgangsrecht: Waar moet u straks rekening mee houden als de Omgevingswet in werking treedt?

  Feb 22 2022

  Dit is aflevering 54 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Merel Holtkamp, advocaat Omgevings- en Bestuursrecht bij Van Benthem & Keulen, in op belangrijke regels en inzichten over het overgangsrecht van de Omgevingswet. In februari 2022 is bekend geworden dat de Omgevingswet opnieuw wordt uitgesteld. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de wet dan wel in werking zal treden. De voorbereidingen voor de wetswijziging gaan echter onverminderd door. In deze podcast legt Me...more

 • 53. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie: Waar moet u op letten?

  Feb 08 2022

  Dit is aflevering 53 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Elze ‘t Hart, advocaat Information Technology en Privacy bij Van Benthem & Keulen, in op de doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie (EU). In deze podcast legt Elze uit wat onder doorgifte, waaronder het toegang geven tot en het doorsturen van persoonsgegevens, verstaan wordt. Vervolgens bespreekt Elze onder welke voorwaarden persoonsgegevens op grond van de AVG buiten de EU mogen worden doorgegeven. Daa...more

 • 52. Gedoogplichten: Wat verandert er als de Omgevingswet in werking treedt?

  Jan 25 2022

  Dit is aflevering 52 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Carmen Corsten, advocaat bestuursrecht en omgevingsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op gedoogplichten onder de Omgevingswet. Naar alle verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. Ook gedoogplichten maken onderdeel uit van deze wet. In de huidige wetgeving zijn gedoogplichten in verschillende afzonderlijke wetten geregeld. In de Omgevingswet worden (nagenoeg) alle regelingen voor gedoogplichten in één ho...more

 • 51. Fraude en misbruik van vennootschappen: Hoe herkent u dit en wat kunt u er tegen doen?

  Jan 11 2022

  Dit is aflevering 51 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Juliette Wareman, advocaat Corporate/M&A bij Van Benthem & Keulen, in op fraude en misbruik van vennootschappen.Nederland kent veel BV’s waarin een onderneming wordt gedreven. Op grond van de wet is de BV aansprakelijk voor haar verplichtingen. De personen die namens de BV handelen zijn dat in beginsel niet. Dat is goed om het ondernemersklimaat in Nederland te stimuleren, maar daar zit ook een keerzijde aan. Het biedt pers...more

 • 50. Onvoorziene omstandigheden: Waar moet u op letten en wat kunt u doen?

  Dec 14 2021

  Dit is aflevering 50 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Joris den Hartog, advocaat Commercial Contracting & Dispute Resolution bij Van Benthem & Keulen, in op onvoorziene omstandigheden. Door de coronapandemie en de huidige stijging van grondstofprijzen en (bouw)materialen is het leerstuk van onvoorziene omstandigheden actueler dan ooit. Wanneer is een omstandigheid onvoorzien en waar moet u op letten? In deze podcast gaat Joris in op de mogelijkheden om een contract o...more

 • 49. Medisch tuchtrecht: Voor welk (medisch) handelen kunt u tuchtrechtelijk worden aangesproken?

  Nov 30 2021

  Dit is aflevering 49 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Jonna De Clerck, advocaat bij Van Benthem & Keulen, in op het medisch tuchtrecht.Wanneer een patiënt het niet eens is met de medische behandeling of vindt dat een zorgverlener zich buiten de behandeling niet naar behoren gedraagt, dan kan een patiënt een tuchtklacht indienen. Wat betekent dit voor de zorgverlener en wat zijn de mogelijke consequenties?In deze podcast bespreekt Jonna aan welke normen een BIG-geregistreerde zorgv...more

 • 48. Rechtsbescherming achteraf: Wat zijn uw mogelijkheden?

  Nov 16 2021

  Dit is aflevering 48 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Walter Engelhart, partner en advocaat Aanbestedingsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op rechtsbescherming bij aanbestedingen in het geval er onterecht geen aanbestedingsprocedure is georganiseerd. Walter bespreekt de verschillende situaties waarin dit kan voorkomen en gaat in op de rechtsmiddelen die ingezet kunnen worden. Daarnaast geeft hij aan de hand van concrete voorbeelden tips aan inschrijvers. Wilt u meer informat...more

 • 47. Onteigening: Wat verandert er onder de Omgevingswet?

  Nov 02 2021

  Dit is aflevering 47 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Alrik Bijkerk, advocaat bestuurs- en omgevingsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op onteigening onder de Omgevingswet. Naar alle verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. Onderdeel van deze wet is de aanvullingswet Grondeigendom, waarin de grondbeleidsinstrumenten zijn opgenomen. In deze podcast gaat Alrik in op onteigening en het voorkeursrecht. Alrik bespreekt wat het huidige proces van onteigening en...more

 • 46. Zorgfraude: Over de Wet Bibob en andere mogelijkheden voor fraudebestrijding in het sociaal domein.

  Oct 19 2021

  Dit is aflevering 46 van Licht op Legal. In deze aflevering spreekt Wouter Koelwijn, partner en advocaat Zorg & Sociaal domein, over de wettelijke mogelijkheden voor gemeenten bij het voorkomen en bestrijden van zorgfraude. Op 1 augustus 2020 is de reikwijdte van de Wet Bibob uitgebreid en kan een integriteitsonderzoek ook worden gedaan bij aanbestedingen in het sociaal domein. In deze podcast bespreekt Wouter Koelewijn op welke wijze de Wet Bibob ingezet kan worden bij de aanbesteding ...more

 • 45. Thuiswerken: Waar moet u op letten en welke afspraken moet u maken?

  Oct 05 2021

  Dit is aflevering 45 van Licht op Legal. In deze aflevering gaan Anne Haverkort, partner en advocaat Arbeidsrecht en Petra klein Gunnewiek, partner en advocaat Aansprakelijkheid & Verzekering bij Van Benthem & Keulen, in op thuiswerken. Sinds 25 september 2021 is het thuiswerkadvies van de overheid veranderd. Vanaf deze datum geldt: “Werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is. Werkgevers en werknemers maken zelf afspraken over een goede verdeling tussen werk en thuis.”&nb...more

 • 44. Fraudefacturen: Wat zijn de (juridische) consequenties?

  Sep 21 2021

  Dit is aflevering 44 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Gert Jan Boeve, advocaat Commercial Contracting & Dispute Resolution bij Van Benthem & Keulen, in op fraudefacturen en de juridische consequenties daarvan. Cybercrime, waaronder digitale fraudefacturen, komt steeds vaker voor. Deze toename wordt wel gelinkt aan het vele thuiswerken tijdens de coronacrisis. Afgelopen jaar zijn er diverse rechtszaken geweest waarin sprake was van een fraudefactuur. De vraag in deze situa...more

 • 43. Algemene Voorwaarden: Hoe zat het ook al weer en waar moet u op letten als u ze van toepassing verklaart of ter hand stelt?

  Sep 07 2021

  Dit is aflevering 43 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Mariska Nijenhof-Wolters, partner en advocaat Commercial Contracting & Dispute Resolution bij Van Benthem & Keulen, in op de Algemene Voorwaarden. Mariska bespreekt hoe u de algemene voorwaarden gebruikt, waar u op moet letten en wanneer het mis gaat. Daarnaast geeft zij concrete tips over het gebruik, het van toepassing verklaren en het ter hand stellen van de Algemene Voorwaarden.Wilt u meer informatie over Algemene Voorw...more

 • 42. Wat is de arbeidsrechtelijke positie van de bestuurder van een vennootschap of stichting?

  Aug 24 2021

  Dit is aflevering 42 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Arno van Beurden, partner en advocaat Arbeid & Pensioen bij Van Benthem & Keulen, in op de arbeidsrechtelijke positie van een bestuurder van een vennootschap of een stichting. Arno bespreekt de positie van de bestuurder en de veranderingen die gelden voor bestuurders van een stichting als gevolg van de WBTR die per 1 juli 2021 in werking is getreden. Daarnaast staat Arno stil bij de do’s en don’ts bij het ontslag van een be...more

 • 41. Failliete bedrijven en lopende overeenkomsten: Wat moet u weten als wederpartij?

  Jul 27 2021

  Dit is aflevering 41 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Linde van Dieren-Muller, advocaat Herstructurering & Insolventie bij Van Benthem & Keulen, in op de gevolgen van een faillissement voor lopende overeenkomsten. Aan de hand van voorbeelden bespreekt Linde welke rechten en plichten er zijn voor zowel de wederpartij als de curator en gaat zij in op het fixatiebeginsel, eigendomsvoorbehoud, recht van reclame en het retentierecht. Daarnaast geeft zij tips aan bedrijfsjuristen ov...more

 • Nieuw Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI): Fraudebestrijding en gegevensverwerking door banken en verzekeraars.

  Jul 13 2021

  Dit is aflevering 40 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Mark Murris, advocaat Banking & Finance bij Van Benthem & Keulen, in op het nieuwe Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI). Het PIFI regelt hoe en wanneer banken en verzekeraars gegevens mogen verwerken van (rechts-)personen die betrokken zijn bij incidenten. Recentelijk is het PIFI vernieuwd om zo het protocol in lijn te brengen met de recente rechtspraak en de Algemene Verordening ...more

 • 39. Exoneratieclausules: De achtergrond en de do’s en don’ts

  Jun 29 2021

  Dit is aflevering 39 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Marcel Ruygvoorn, partner en advocaat Commercial Contracting & Dispute Resolution bij Van Benthem & Keulen, in op de exoneratieclausule. Marcel bespreekt in deze podcast de achtergronden van exoneratieclausules, de do’s en don’ts bij het opstellen daarvan en onder welke omstandigheden je onder een beroep op een exoneratieclausule uit kunt komen.Wilt u meer weten over de exoneratieclausule? Neem dan contact op met Marcel Ruy...more

 • 38. Digital Services Act (DSA): Wat gaat deze platformregulering betekenen voor online tussenpersonen, hosting providers en online platforms en ‘Big Tech’?

  Jun 15 2021

  Dit is aflevering 38 van Licht op Legal. In deze aflevering bespreekt Jan Brölmann, partner en advocaat Information Technology bij Van Benthem & Keulen, het voorstel voor de Digital Services Act (DSA).De Digital Services Act is een voorstel van de Europese Commissie waarin regels zijn opgenomen die bijdragen aan de bestrijding van desinformatie en illegale content.In deze podcast bespreekt Jan de meest opvallende bepalingen uit het huidige voorstel voor de Digital Services Act en de gevolgen...more

 • 37. Vijf maanden na inwerkingtreding van de WHOA: Wat zijn de lessen?

  May 31 2021

  Dit is aflevering 37 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Frank Nowee, partner en advocaat Herstructurering & Insolventie bij Van Benthem & Keulen, in op de lessen die we kunnen trekken na vijf maanden Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). De WHOA is op 1 januari 2021 in werking getreden en biedt de mogelijkheid voor het herstructureren van schulden buiten faillissement.In deze podcast gaat Frank kort in op de WHOA en wanneer er gebruik gemaakt kan worden van de WHOA. Vervolg...more

 • 36. Nadeelcompensatie: Wat verandert er als de Omgevingswet in werking treedt?

  May 17 2021

  Dit is aflevering 36 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Frank Mulder, partner en advocaat bestuurs- en omgevingsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op nadeelcompensatie. Als de omgevingswet in 2022 in werking treedt, heeft dit impact op nadeelcompensatie. In deze podcast bespreekt Frank wat er verandert met betrekking tot nadeelcompensatie en planschade en wat dit betekent voor de overheid, projectontwikkelaars en benadeelden. Frank gaat onder andere in op de specifieke regeling die ...more

 • 35. Aanbestedingen en raamovereenkomsten: waar moet u op letten?

  May 03 2021

  Dit is aflevering 35 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Walter Engelhart, partner en advocaat Aanbestedingsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op aanbestedingen en raamovereenkomsten. Een aanbesteder sluit een raamovereenkomst wanneer hij weet dat er een vraag gaat komen, maar nog niet exact weet wanneer, hoe vaak en/of met welke omvang. In deze podcast bespreekt Walter waar u op moet letten bij een raamovereenkomst, waarom aanbesteders zaken zo tastbaar en concreet mogelijk moeten m...more

 • 34. Nieuwe Europese Verordeningen Medische Hulpmiddelen (MDR & IVDR). Wat gaat er per 26 mei 2021 veranderen?

  Apr 19 2021

  Licht op Legal: Nieuwe Europese Verordeningen Medische Hulpmiddelen (MDR & IVDR). Wat gaat er per 26 mei 2021 veranderen? Dit is aflevering 34 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Jonna De Clerck, advocaat bij Van Benthem & Keulen, in op de Europese Verordeningen voor Medische Hulpmiddelen en In-Vitrodiagnostica (MDR & IVDR). Per 26 mei 2021 treedt de MDR in werking en per 26 mei 2022 de IVDR. De nieuwe regels hebben gevolgen voor zowel fabrikanten, importeurs en dis...more

 • 33. Distressed M&A: Aandachtspunten en risico’s

  Apr 05 2021

  Dit is aflevering 33 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Gijs van Rooijen, advocaat Corporate/M&A bij Van Benthem & Keulen, in op distressed M&A. Als een bedrijf in financiële nood verkeert, kan een bedrijf verkocht en dus ook overgenomen worden. In zo’n situatie is er sprake van distressed M&A. In deze podcast bespreekt Gijs wat distressed M&A is en gaat hij in op de aandachtspunten en risico’s van distressed M&A. Daarnaast geeft Gijs tips aan...more

 • 32. Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: Wat gaat er veranderen?

  Mar 23 2021

  it is aflevering 32 van Licht op Legal. In deze aflevering bespreekt Mariël Vrielink, partner en notaris bij Van Benthem & Keulen, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) die per 1 juli 2021 in werking treedt. Mariël gaat in op de belangrijkste wijzigingen die de WBTR met zich meebrengt voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Daarnaast gaat Mariël in op de vraag of het noodzakelijk is om statuten aan te passen en legt zij uit waar stichtinge...more

 • 31. Wet verbetering poortwachter: Hoe voorkom ik een loonsanctie door het UWV?

  Mar 09 2021

  Dit is aflevering 31 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Anne Haverkort, partner en advocaat Arbeidsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op de Wet verbetering poortwachter en loonsancties door het UWV. Als werkgever ben je verplicht om het loon van zieke medewerkers twee jaar door te betalen. Zowel de werkgever als de medewerker zijn op grond van de Wet verbetering poortwachter verplicht zich in te spannen de medewerker te re-integreren. Als het UWV na twee jaar oordeelt dat deze ...more

 • 30. Tips voor het opstellen van AVG-beleid naar aanleiding van de boete van de AP aan het OLVG

  Feb 23 2021

  Dit is aflevering 30 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Elze ‘t Hart, advocaat Information Technology en Privacy bij Van Benthem & Keulen, in op het boetebesluit van de Autoriteit Persoonsgegevens ('AP') van 11 februari 2021. De AP heeft een boete van €440.000,- opgelegd aan Stichting OLVG ('OLVG'), omdat OLVG onvoldoende beveiligingsmaatregelen zou hebben getroffen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG'). In deze podcast bespreekt Elze het boetebesluit...more

 • 29. Werkgeversaansprakelijkheid: Wat is uw verantwoordelijkheid als werkgever?

  Feb 09 2021

  Dit is aflevering 29 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Petra klein Gunnewiek, advocaat en partner Aansprakelijkheid & Verzekering en Zorg & Sociaal domein, in op werkgeversaansprakelijkheid. Petra bespreekt aan de hand van praktijkvoorbeelden wat werkgevers moeten doen om hun werknemers zo veilig mogelijk te laten werken. Ook gaat Petra in op de zorgplicht van een werkgever in tijden van corona waar thuiswerken in veel gevallen de norm is. Waar moet u als werkgever juist nu op ...more

 • 28. De Wet Franchise: wat betekent dit voor de franchisebranche?

  Jan 26 2021

  Dit is aflevering 28 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Mariska Nijenhof-Wolters, partner en advocaat Commercial Contracts & Dispute Resolution bij Van Benthem & Keulen, in op de Wet Franchise die per 1 januari 2021 in werking is getreden. Mariska gaat in deze podcast in op de verplichtingen die deze wet meebrengt voor zowel de franchisenemer als franchisegever. Waar moeten zij vanaf 1 januari 2021 rekening mee houden en wat zijn de belangrijkste aandachtspunten uit de Wet Franc...more

 • 27. Past performance als uitsluitingsgrond bij aanbestedingen: Hoe zat dat ook alweer?

  Jan 12 2021

  Dit is aflevering 27 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Anne Kusters, advocaat Aanbestedingsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op de uitsluitingsgrond past performance. Anne bespreekt welke uitsluitingsgronden het aanbestedingsrecht kent, wanneer je te maken hebt met uitsluitingsgronden, wat dit betekent en waar je op moet letten. Daarnaast geeft zij concrete tips aan inschrijvers en aanbestedende diensten. Wilt u meer informatie over aanbestedingstrajecten? Neem dan contact op...more

 • 26. Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: Waar moet u op letten?

  Dec 15 2020

  Dit is aflevering 26 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Merel Holtkamp, advocaat Omgevings- en Bestuursrecht bij Van Benthem & Keulen, in op het huidige bestemmingsplan en de veranderingen die komen als gevolg van de Omgevingswet die (zover nu bekend) per 1 januari 2022 in werking treedt. In deze podcast bespreekt Merel de huidige werking van het bestemmingsplan en de mogelijkheden om af te wijken van een bestemmingsplan. Dit systeem vergelijkt ze met het systeem onder de Omgev...more

 • 25. Ontslag op staande voet: Waar moet u op letten?

  Dec 01 2020

  Dit is aflevering 25 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Arno van Beurden, partner en advocaat Arbeidsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op ontslag op staande voet. In deze podcast legt Arno uit wat ontslag op staande voet precies is. Daarnaast bespreekt hij wanneer en hoe je ontslag op staande voet kan en mag inzetten en geeft hij aan waar HR managers en bedrijfsjuristen specifiek op moeten letten. Heeft u vragen over ontslag op staande voet of wilt u meer informatie over ...more

 • 24. Is de coronacrisis een onvoorziene omstandigheid waardoor een onderhandeling open- of afgebroken kan worden?

  Nov 17 2020

  Dit is aflevering 24 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Marcel Ruygvoorn, partner en advocaat Commercial Contracting & Dispute Resolution bij Van Benthem & Keulen, in op de vraag: in hoeverre vormt de coronacrisis een onvoorziene omstandigheid waardoor onderhandelingen, ook nog in een ver gevorderd stadium, kunnen worden open- of afgebroken? De coronacrisis heeft een behoorlijke impact op bedrijven. Veel bedrijven waren net voor de crisis gestart met het onderhandelen over ...more

 • 23. Secundaire aansprakelijkheid: Wat betekent dit voor bedrijven, instellingen en zorgverzekeraars?

  Nov 03 2020

  Dit is aflevering 23 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Kirsten Maes, advocaat Aansprakelijkheids- en Contractenrecht bij Van Benthem & Keulen, in op haar proefschrift ‘secundaire aansprakelijkheid’, het onderwerp waarop zij op 30 oktober 2020 aan de Universiteit Utrecht promoveerde. Secundaire aansprakelijkheidsclaims (derde partij wordt aansprakelijk gesteld voor schade veroorzaakt door een ander) vertonen een ‘stijgende populariteit’. Wat ooit als noodlot werd gedragen, word...more

 • 22. Spoedwet aanpak stikstof: wat betekent dit voor u?

  Oct 20 2020

  Dit is aflevering 22 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Mathilde van Velzen-de Boer, advocaat omgevings- en bestuursrecht bij Van Benthem & Keulen, in op de Spoedwet aanpak stikstof (SAS) die per 1 januari 2020 is ingegaan. Het doel van die wet is de stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden te verminderen, natuur te herstellen, en de toestemmingsverlening voor activiteiten zoals woningbouw, weer vlot te trekken. In deze podcast bespreekt Mathilde 3 belangrijke onderdelen uit de SAS...more

 • 21. De WHOA: Herstructurering nieuwe stijl (deel 2)

  Oct 06 2020

  Dit is aflevering 21 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Frank Nowee, partner en advocaat Herstructurering & Insolventie bij Van Benthem & Keulen, in op het wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Deze aflevering is deel 2 van een tweeluik over het wetsvoorstel. Er ontstaat door de WHOA een nieuwe mogelijkheid voor het herstructureren van schulden buiten faillissement. Het wetsvoorstel van de WHOA is op 26 mei 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Twee...more

 • 20. De WHOA: Herstructurering nieuwe stijl (deel 1)

  Sep 22 2020

  Dit is aflevering 20 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Alice van der Schee, partner en advocaat Herstructurering & Insolventie bij Van Benthem & Keulen, in op het wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Deze aflevering is deel 1 van een tweeluik over het wetsvoorstel. Er ontstaat door de WHOA een nieuwe mogelijkheid voor het herstructureren van schulden buiten faillissement. Het wetsvoorstel van de WHOA is op 26 mei 2020 met algemene stemmen ...more

 • 19. Werknemersparticipatie via certificering van aandelen: Welke voordelen biedt dit ondernemers?

  Sep 08 2020

  Dit is aflevering 19 van Licht op Legal. In deze aflevering gaan Steven Storm, advocaat en partner Corporate M&A bij Van Benthem & Keulen en Martijn van Steensel kandidaat-notaris en partner bij Van Benthem & Keulen in op de werknemersparticipatieregeling via certificering van aandelen. Er is een toenemende trend dat bedrijven werknemers steeds meer financieel willen laten deelnemen in ondernemingen. Dat kan door werknemers aandeelhouder te maken, maar ook door aandelen te certi...more

 • 18. Knelpunten in de wetgeving bij 18-/18+: hoe zorg je dat jong volwassenen de juiste zorg vanuit de gemeente krijgen?

  Aug 25 2020

  Dit is aflevering 18 van Licht op Legal. In deze aflevering gaan Bastiaan Wallage, advocaat Zorg & Sociaal domein en Bestuursrecht bij Van Benthem & Keulen, en gedragswetenschapper Yvonne den Boer in op de knelpunten in de wetgeving bij 18-/18+ rond de overgang van jeugdwet naar Wmo.Met 18 jaar gaan jong volwassenen die voorheen onder de Jeugdwet vielen over naar de Wmo 2015. De Wmo 2015 biedt gemeenten veel minder mogelijkheden om deze jong volwassenen goed te kunnen ondersteunen. Dit l...more

 • 17. Grip op data: hoe zorg je ervoor dat je als onderneming zeggenschap en controle over data houdt?

  Jul 28 2020

  Dit is aflevering 17 van Licht op Legal. In deze aflevering bespreekt Jan Brölmann, partner en advocaat Information Technology bij Van Benthem & Keulen, in hoeverre data beschermd is door wet- en regelgeving. Ondernemingen komen in de dagelijkse bedrijfsvoering in aanraking met grote hoeveelheden data, die van cruciale waarde kan zijn voor deze ondernemingen. Maar hoe zit het eigenlijk met ‘eigendom’ van data en is dat juridisch gezien wel mogelijk? Hoe zorg je ervoor dat je als on...more

 • 16. Wetsvoorstel Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020: wat betekent de wet voor schuldeisers en schuldenaars?

  Jul 14 2020

  Dit is aflevering 16 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Alice van der Schee, partner en advocaat Herstructurering & Insolventie bij Van Benthem & Keulen, in op het wetsvoorstel Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020. Het wetsvoorstel Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020 biedt een schuldenaar de mogelijkheid om de rechtbank te vragen de behandeling van een jegens hem ingediende faillissementsaanvraag aan te houden of verhaalacties van schuldeisers te schorsen als hij in liquidit...more

 • 15. Reorganisaties: waar moet u op letten?

  Jun 30 2020

  Dit is aflevering 15 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Anne Haverkort, partner en advocaat Arbeidsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op het thema reorganiseren. In deze podcast bespreekt Anne de drie belangrijkste punten rond een reorganisatie: Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO), de rol van de ondernemingsraad en de Ontslagregeling en de Uitvoeringsregels van het UWV. Wilt u meer informatie over de stappen die u moet zetten bij een reorganisatie en de impact op uw organisat...more

 • 14. De Omgevingswet: wat gaat er veranderen?

  Jun 16 2020

  Dit is aflevering 14 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Monique Rus, partner en advocaat omgevings- en bestuursrecht bij Van Benthem & Keulen, in op de Omgevingswet. Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Wat betekent deze wet en wat zijn de veranderingen die de Omgevingswet meebrengt. In deze podcast bespreekt Monique de belangrijkste wijzigingen en bespreekt zij wat de nieuwe wet betekent voor overheidsjuristen, beleidsmakers, projectontwikkelaars en bouwer...more

 • 13. Rechtsbescherming tijdens de aanbestedingsprocedure: wat zijn de mogelijkheden?

  Jun 02 2020

  Dit is aflevering 13 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Walter Engelhart, partner en advocaat Aanbestedingsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op rechtsbescherming tijdens de aanbestedingsprocedure. Walter bespreekt de mogelijkheden van rechtsbescherming nog vóór de gang naar de rechter. Hij geeft concrete tips aan inschrijvers over wat je kan doen als een aanbesteding een kant opgaat die je niet wil en geeft aan wat de voordelen hiervan zijn voor de aanbestedende dienst.Wi...more

 • 12. De Wmcz 2018 treedt per 1 juli 2020 in werking. Wat betekent deze wet voor zorgaanbieders en wat moeten zij vanaf 1 juli 2020 geregeld hebben?

  May 19 2020

  Dit is aflevering 12 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Bas van Schelven, advocaat Zorg & Sociaal Domein bij Van Benthem & Keulen, in op de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) die per 1 juli 2020 in werking treedt.   De vernieuwde Wmcz is bedoeld om cliëntmedezeggenschap in de zorg te verbeteren. Wat betekent deze wet voor u als zorgaanbieders? Wanneer bent u Wmcz 2018-proof? Welke Wmcz-verplichtingen zijn vervallen? In deze podcast gaat...more

 • 11. De AVG en verwerkersovereenkomsten: wanneer is een verwerkersovereenkomsten noodzakelijk?

  May 04 2020

  Dit is aflevering 11 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Elze ‘t Hart, advocaat Information Technology bij Van Benthem & Keulen, in op de AVG en verwerkersovereenkomsten. Bedrijven zijn dagelijks bezig met uitwisselen van persoonsgegevens. Het verdient aanbeveling om hierover afspraken te maken. In sommige gevallen is het ook verplicht om op grond van de AVG een zogenaamde verwerkersovereenkomst te sluiten. In deze podcast legt Elze uit wanneer verwerkersovereenkomsten moeten wo...more

 • 10. Digitaal vergaderen vanaf nu mogelijk: wat betekent dit voor uw aandeelhoudersvergadering?

  Apr 24 2020

  Dit is aflevering 10 van Licht op Legal. Vandaag, 24 april 2020, is de Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid in werking getreden. In deze aflevering gaan Mariel Vrielink partner en notaris bij Van Benthem & Keulen en Sander Marges partner en advocaat Corporate/M&A bij Van Benthem & Keulen in op besluitvorming in tijden van corona. Mariel en Sander bespreken de mogelijkheden die de vandaag aangenomen wet biedt op het gebied van vergaderingen en verslaglegging binnen uw organi...more

 • 9. Overmacht en de coronacrisis: In hoeverre levert de coronacrisis overmacht op onder contracten en kan ik als schuldeiser onder mijn overeenkomst uit?

  Apr 06 2020

  Dit is aflevering 9 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Marcel Ruygvoorn, partner en advocaat Commercial Contracting & Dispute Resolution bij Van Benthem & Keulen in op de vraag: In hoeverre levert de coronacrisis overmacht op onder contracten en kan ik als schuldeiser onder mijn overeenkomst uit? In deze podcast gaat Marcel in op het leerstuk van overmacht, bespreekt hij de gevolgen zowel op korte als lange termijn en geeft hij praktische tips aan zowel schuldeisers als schulden...more

 • 8. Deal or No Deal: wanneer komt een overeenkomst tot stand?

  Mar 24 2020

  Dit is aflevering 8 van Licht op Legal. In deze aflevering bespreekt Marcel Ruygvoorn, partner en advocaat Commercial Contracting & Dispute Resolution bij Van Benthem & Keulen, wanneer er een overeenkomst tot stand komt. Dat lijkt een eenvoudige vraag, maar de praktijk is een andere. Er wordt over dit onderwerp veel geprocedeerd en de uitkomst is niet altijd een zekere. In deze podcast gaat Marcel in op de wijze waarop de rechter op zoek gaat naar een antwoord op de vraag of de contractu...more

 • 7. Aanbesteding: wat als er na gunning een wijziging plaatsvindt?

  Mar 09 2020

  Dit is aflevering 7 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Walter Engelhart, partner en advocaat Aanbestedingsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op het leerstuk van de wezenlijke wijziging. Walter bespreekt waar je op moet letten bij een mogelijke wijziging na gunning in de opdracht of in de persoon van de opdrachtnemer. Daarnaast gaat hij in op de vraag: wat als een opdrachtnemer failliet gaat?Wilt u meer informatie over aanbestedingstrajecten? Neem dan contact op met Walter Engelhart....more

 • Special | Het coronavirus: dé juridische aandachtspunten op de werkvloer

  Mar 06 2020

  Dit is een Special van Licht op Legal over het coronavirus. De impact van het coronavirus op de wereldwijde economie groeit. De gevolgen voor Nederlandse werkgevers en werknemers worden steeds concreter. Bij Van Benthem & Keulen zijn de afgelopen dagen veel vragen van werkgevers binnengekomen over hoe om te gaan met de gevolgen van het coronavirus. In deze Licht op Legal Special geeft Pieter Mantel werkgevers antwoord op de meest prangende vragen over het coronavirus en geeft hij c...more

 • 6. Flexwerken onder de WAB: wat zijn de drie belangrijkste wijzigingen?

  Feb 24 2020

  Dit is aflevering 6 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Anne Haverkort, partner en advocaat Arbeidsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op flexwerken onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Anne bespreekt de drie belangrijkste wijzigingen sinds 1 januari 2020: payrolling, oproep en premiedifferentiatie WW.De WAB leidt tot hogere kosten voor flexibele inzet. Voor een deel zijn die kosten te vermijden. In deze podcast geeft Anne concrete tips aan juristen, HR-managers en leidinggevend...more

 • 5. Doorverkoop ebooks is in strijd met het auteursrecht: wat zijn de gevolgen voor de praktijk en wat betekent het arrest voor andere digitale werken zoals muziek, films en software?

  Feb 10 2020

  Dit is aflevering 5 van Licht op Legal. In deze aflevering bespreekt Jan Brölmann, partner en advocaat in de praktijkgroep Information Technology, het baanbrekende arrest dat recentelijk is gewezen door het Europese Hof van Justitie over de doorverkoop van ebooks als ‘tweedehands’ exemplaren. Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat gedownloade ebooks niet mogen worden doorverkocht zonder toestemming van de maker. Dat is strijdig met het auteursrecht. In deze podcast bespreekt Jan wat ...more

 • 4. Het UBO-register: wat zijn de gevolgen voor bedrijven en de UBO zelf?

  Jan 27 2020

  Dit is aflevering 4 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Sander Marges, partner en advocaat Corporate/M&A bij Van Benthem & Keulen, in op het wetsvoorstel rond het UBO-register. Hoogstwaarschijnlijk zal nog dit voorjaar het UBO-register in Nederland ingevoerd worden. Dit betekent dat ongeveer 1,5 miljoen ondernemingen en instellingen gedwongen worden om op te geven wie hun uiteindelijk belanghebbenden zijn. In deze podcast geeft Sander aan wat de gevolgen van de invoering van...more

 • 3. De AVG: wanneer ben je gezamenlijk verantwoordelijk en wat moet je regelen?

  Jan 13 2020

  Dit is aflevering 3 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Elze 't Hart, advocaat Information Technology bij Van Benthem & Keulen, in op het leerstuk gezamenlijke verantwoordelijkheid. Sinds inwerkingtreding van de AVG dienen partijen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn een onderlinge regeling te treffen ten aanzien van de verdeling van hun verantwoordelijkheid. In deze podcast bespreekt Elze op basis van de laatste jurisprudentie wanneer er sprake is van gezamenlijke verantwoord...more

 • 2. Afgebroken onderhandelingen; hoe zat het ook alweer? Wat is de laatste jurisprudentie en waar moet je op letten?

  Jan 13 2020

  Dit is aflevering 2 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Marcel Ruygvoorn, partner en advocaat Commercial Contracting en Dispute Resolution bij Van Benthem & Keulen, in op het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen.Dagelijks vinden er binnen organisaties onderhandelingen plaats. Vaak gaan die goed, maar soms ook niet. Onderhandelingen worden dan afgebroken. In deze podcast bespreek Marcel wanneer onderhandelingen nog kunnen worden afgebroken en wanneer niet (meer). Daarnaast gaat...more

 • 1. Ontslagrecht en de WAB: wat betekent dat voor de onderhandelingspositie?

  Jan 13 2020

  Dit is aflevering 1 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Anne Haverkort, partner en advocaat Arbeidsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op het ontslagrecht onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De WAB leidt tot een betere onderhandelingspositie voor werkgevers. Tegelijk moet wel rekening worden gehouden met complicerende factoren zoals ziekte en herplaatsing. In deze podcast bespreekt Anne de belangrijkste wijzigingen sinds 1 januari 2020. Daarnaast gaat zij in op wat de WAB ...more