PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast

Law Talk

In Law Talk bespreken de deskundige advocaten van WVO Advocaten allerlei actuele juridische onderwerpen op het gebied van het arbeidsrecht, ziekte- en verzuim en sociale zekerheid op praktische en laagdrempelige wijze.

Afleveringen

 • Law Talk 39: Is ongewenst gedrag altijd ernstig verwijtbaar?

  Jul 05 2022

  In deze aflevering van Law Talk bespreken mr. Pascal Willems en mr. Patricia Weijmans de uitspraak van de Hoge Raad van 24 juni 2022 (ECLI:NL:HR:2022:950) over de vraag of ongewenst gedrag, dat door de rechter is vastgesteld, automatisch ernstig verwijtbaarheid oplevert tenzij de werknemer tegenbewijs kan leveren.Daarnaast bespreken zij de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 25 februari 2022 (ECLI:NL:RBDHA:2022:5924) waarin een medewerker zich niet (correct) ziek had gemeld maar wel informat...more

 • Law Talk 38: Al ziek bij indiensttreding? Geen arbeidsovereenkomst!

  Jun 27 2022

  In deze Law Talk bespreken mr. Pascal Willems en mr. Annemarie Busse de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 12 mei 2022 (ECLI:NL:RBDHA:2022:4697) waarin de vraag aan de orde was of een werkgever de arbeidsovereenkomst kon vernietigen met een medewerker die op het moment van indiensttreding (en het tekenen van de arbeidsovereenkomst) al gezondheidsklachten had waardoor zij de bedongen arbeid niet structureel zou kunnen verrichten.Daarnaast bespreken zij de uitspraak van de Hoge Raad van 3 jun...more

 • Law Talk 37: Compensatie transitievergoeding door UWV verplicht

  Jun 20 2022

  In deze Law Talk bespreken mr. Patricia Weijmans en mr. Annemarie Busse de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 1 juni 2022 (ECLI:NL:CRVB:2022:1180) over de compensatieregeling voor de transitievergoeding na 104 weken arbeidsongeschiktheid. Moet het UWV ook de transitievergoeding compenseren van "diepslapers", "semi-diepslapers" en "verlate slapers"?Daarnaast bespreken zij de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 31 mei 2022 waarin een werknemer op staande voet werd ontslagen die twe...more

 • Law Talk 36: Eerste verzuimcontact door arbo-verpleegkundige toegestaan en andere praktijkperikelen

  Jun 13 2022

  In deze aflevering van Law Talk bespreken mr. Pascal Willems en mr. Patricia Weijmans de tuchtzaak bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg van 13 april 2022 (ECLI:NL:TGZCTG:2022:78) waarin er klachten waren ingediend tegen een bedrijfsarts, onder andere over de vraag of het eerste (en enige) verzuimspreekuur aan de arbo-verpleegkundige mocht worden gedelegeerd. Daarnaast was er een klacht ingediend over het tegenwerken van een verzoek om een second opinion en het beëindigen van de ...more

 • Law Talk 35: Herrie in het zwembad

  May 30 2022

  In deze Law Talk bespreken mr. Annemarie Busse en mr. Patricia Weijmans een uitspraak van de rechtbank Gelderland van 10 april 2019 (ECLI:NL:RBGEL:2019:6390) over een incident in het zwembad van 's-Heerenberg wat leidde tot een langdurige discussie over een officiële waarschuwing. Was deze waarschuwing terecht en mocht de werknemer eisen dat de waarschuwing uit zijn personeelsdossier geschrapt werd?Luister ook eens onze andere Law Talk podcasts op Spotify, Apple Podcast of Springcast. U kunt ons...more

 • Law Talk 34: Einde wachttijd maar nog geen WIA-beoordeling: wat te doen?

  May 23 2022

  In deze Law Talk bespreken mr. Patricia Weijmans, mr. Pascal Willems en mr. Annemarie Busse de situatie dat het einde van de wachttijd van 104 weken na de eerste ziektedag is bereikt, maar het UWV (vanwege capaciteitsproblemen) nog geen WIA-uitkering heeft toegekend. Een situatie die zich in de praktijk steeds vaker voordoet en waardoor werkgevers en werknemers voor allerlei problemen en vragen worden geplaatst. Wat kunnen werkgevers beter niet doen en welke mogelijkheden hebben zij wel?Luister ...more

 • Law Talk 33: Loonstop na weigering medische expertise?

  May 16 2022

  In deze Law Talk bespreken mr. Patricia Weijmans en mr. Annemarie Busse de uitspraak van de kantonrechter Almere (ECLI:NL:RBMNE:2022:1251) waarin de vraag centraal stond of de werkgever het loon mag stopzetten als de werknemer tegen het einde van de wachttijd van de WIA weigert om mee te werken aan een medische expertise. Moet een werknemer daar altijd aan meewerken of moet een bedrijfsarts ook onderzoeken of de informatie ook via een behandelaar kan worden verkregen?Daarnaast bespreken zij de u...more

 • Law Talk 32: De weigerende bedrijfsarts

  May 02 2022

  In deze aflevering van Law Talk bespreken mr. Pascal Willems en mr. Patricia Weijmans een uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam van 22 maart 2022 (ECLI:NL:TGZRAMS:2022:31) waarin 3 klachten tegen een bedrijfsarts waren ingediend waaronder het weigeren van een second opinion, het weigeren om geluidsopnamen van een spreekuur te maken en onprofessioneel handelen. Welke lessen kunnen uit deze uitspraak worden geleerd voor de praktijk?Luister ook eens onze ande...more

 • Law Talk 31: Nieuwe STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten 7. What's new?

  Apr 25 2022

  In deze aflevering van Law Talk bespreken mr. Patricia Weijmans en mr. Pascal Willems de nieuwe STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten 7 die op 22 april 2022 werd gepresenteerd. Waarin verschilt de nieuwe Werkwijzer van de oude uit 2014? En welke tips zijn er te geven voor werkgevers, werknemers en arbo professionals als ze te maken krijgen met arbeidsconflicten?Luister ook eens onze andere Law Talk podcasts op Spotify, Apple Podcast of Springcast. U kunt ons daar ook volgen zodat u een signaal krij...more

 • Law Talk 30: Ontslag wegens het starten van een eigen bedrijf

  Apr 18 2022

  In deze aflevering van Law Talk bespreken mr. Annemarie Busse en mr. Patricia Weijmans de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 22 maart 2022, (ECLI:NL:GHARL:2022:2248)  waarin een (oud) medewerker die een eigen bedrijf was gestart werd aangesproken vanwege het overtreden van een nevenwerkzaamheden- en geheimhoudings/concurrentiebeding.Daarnaast bespreken zij de uitspraak van de Hoge Raad van 25 maart 2022 (ECLI:NL:HR:2022:451) waarin een medewerker op staande voet werd ontslagen v...more

 • Law Talk 29: Ontslag op staande voet na ziekmelding

  Apr 11 2022

  In deze aflevering van Law Talk bespreken mr. Pascal Willems en mr. Annemarie Busse de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 22 maart 2022 (ECLI:NL:GHAMS:2022:868) in een zaak waarin een medewerker zich na een oplopend conflict ziek had gemeld maar niet volgens het verzuimprotocol. De werkgever had 4 redenen gegeven voor het ontslag op staande voet. Houdt dit ontslag op staande voet stand? En op welke vlakken ging het toch niet helemaal goed in deze zaak?Luister ook eens onze andere Law Ta...more

 • Law Talk 28: Nevenwerkzaamheden tijdens ziekte (corona)

  Apr 04 2022

  In deze aflevering van Law Talk bespreken mr. Patricia Weijmans en mr. Annemarie Busse de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 22 maart 2022 (ECLI:NL:GHAMS:2022:868) in een zaak waarin een medewerker zich ziek had gemeld vanwege corona gerelateerde klachten maar desondanks toch nevenwerkzaamheden ging verrichten. De werkgever ontsloeg hem op staande voet. Houdt dit ontslag op staande voet stand? En wat zijn de gevolgen van de aankomende wetgeving over nevenwerkzaamheden voor situaties als...more

 • Law Talk 27: Disfunctioneren door ziekte?

  Mar 28 2022

  In deze aflevering van Law Talk van WVO Advocaten bespreken arbeidsrecht advocaten mr. Pascal Willems en mr. Patricia Weijmans de uitspraak van de Rechtbank Limburg van 26 januari 2022 (ECLI:NL:RBLIM:2022:1365) waarin een juridisch medewerker na een langdurig disfunctioneringstraject, pas in de ontbindingsprocedure stelde dat het disfunctioneren verband hield met een medische aandoening. Werd deze medewerker beschermd door het opzegverbod tijdens ziekte?Daarnaast bespreken zij de uitspraak van d...more

 • Law Talk 26: Geldt er een opzegverbod tijdens ziekte na UWV procedure?

  Mar 21 2022

  In deze Law Talk bespreken mr. Pascal Willems, mr. Annemarie Busse en mr. Patricia Weijmans een aantal actuele uitspraken. Geldt bijvoorbeeld het opzegverbod tijdens ziekte als een werknemer zich na een UWV procedure en voor de start van een ontbindingsprocedure ziek meldt? Tijdens Law Talk 8 hebben we hier al aandacht aan besteed en de Hoge Raad heeft nu de knoop doorgehakt.Daarnaast bespreken zij de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 4 februari 2022 (ECLI:NL:RBROT:2022:1228) waarin een w...more

 • Law Talk 25: Welke wetgeving ligt er in Den Haag nog op de plank?

  Mar 14 2022

  In deze Law Talk bespreken mr. Annemarie Busse, mr. Patricia Weijmans en mr. Pascal Willems kort welke wetgeving op dit moment nog op de plank ligt in Den Haag om te behandelen. Ze kijken onder andere naar het wetsvoorstel dat het advies van de bedrijfsarts bij de RIV-toets leidend maakt, de wijziging van de arbeidsmarkt aan de hand van het rapport van de commissie Borstlap en het wetsvoorstel Werken waar je wilt.Daarnaast bespreken zij de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 3 februari 2022...more

 • Law Talk 24: Burn, burn, burn-out!

  Mar 07 2022

  In deze aflevering van Law Talk gaan arbeidsrecht specialisten mr. Patricia Weijmans en mr. Annemarie Busse in op de verantwoordelijkheid die een werkgever heeft om psychisch sociale arbeidsbelasting (PSA) bij werknemers te voorkomen, waaronder burn-out. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer werknemers spanningsklachten hebben die leiden tot overspannenheid en zelfs burn-out. Wat kan en moet je als werkgever doen om het ontstaan van dergelijke klachten te voorkomen? Hoever gaat die zorgplicht van...more

 • Law Talk 23: Zorg(plicht) dat je niet valt!

  Feb 28 2022

  In deze aflevering van Law Talk gaan arbeidsrechtspecialisten mr. Annemarie Busse en mr. Patricia Weijmans in op ongelukken op het werk en de zorgplicht van werkgevers om te zorgen voor een veilige werkplek. Hoe ver gaat je zorgplicht als werkgever? Hoeft een ervaren medewerker minder gecontroleerd te worden of juist meer? En wat als een medewerker veiligheidsvoorzieningen bewust niet gebruikt en dan toch een ongeval krijgt? Zij bespreken dit aan de hand van een aantal recente zaken en praktisch...more

 • Law Talk 22: Love @ Work

  Feb 21 2022

  In deze aflevering van Law Talk bespreken arbeidsrecht advocaten mr. Patricia Weijmans en mr. Annemarie Busse welke regels er gelden voor liefdesrelaties op het werk. Want naast ongewenst en grensoverschrijdend gedrag ontstaan er soms ook mooie dingen op de werkvloer.Kan een werkgever grenzen stellen aan liefdesrelaties op het werk? Wanneer is een relatie wel en niet toelaatbaar? En hoe kan een werkgever voorkomen dat een medewerker een relatie aangaat met een medewerker van een concurrerende or...more

 • Law Talk 21: Jippie, vakantie!!!

  Feb 14 2022

  In deze aflevering van Law Talk, vlak voor de voorjaarsvakantie, bespreken arbeidsrecht advocaten mr. Annemarie Busse en mr. Patricia Weijmans een aantal aspecten rondom vakantierechten van werknemers. Wat zijn wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen? Hoe verhouden vakantiedagen zich tot verlof- en snipperdagen? En hoeveel vakantiedagen mag je opsparen zonder dat ze komen te vervallen?Daarbij bespreken zij drie recente uitspraken die te maken hebben met vakantiedagen zodat u een beetje in de...more

 • Law Talk 20: Verplichting tot jobcarven?

  Feb 07 2022

  In deze aflevering van Law Talk bespreken arbeidsrecht advocaten mr. Pascal Willems, mr. Patricia Weijmans en mr. Annemarie Busse een recente uitspraak van de rechtbank Zeeland-West Brabant waarin een werkgever een loonsanctie werd opgelegd omdat die had nagelaten een nieuwe functie te creëren voor een zieke werknemer uit taken van de werknemer en diens collega's. Ook wel " jobcarving " genoemd. Wat betekent deze uitspraak voor de re-integratieverplichtingen voor werkgevers? En wat kan je doen o...more

 • Law Talk 19: Kleding-, haardracht- en tatoeagebeleid (on)begrenst?

  Jan 31 2022

  In deze Law Talk bespreken arbeidsrecht advocaten mr. Annemarie Busse en mr. Wouter Dieks de vraag welke eisen een werkgever mag stellen aan (zichtbare) tatoeages, kleding en haardracht van werknemers. Wanneer vindt een rechter een dergelijk beleid wel redelijk en wanneer niet? Hof Den Haag 28 december 2021 ECLI:NL:GHDHA:2021:2552: (Tatoeage-beleid RET houdt bij het Hof geen stand)Kantonrechter Rechtbank Rotterdam zp Rotterdam 18-09-2020 ECLI:NL:RBROT:2020:8133Rechtbank Haarlem, 24-09-2010, ECLI...more

 • Law Talk 18: The Voice of Holland: Do's and don'ts

  Jan 24 2022

  In deze aflevering van Law Talk gaan arbeidsrecht advocaten mr. Annemarie Busse en mr. Pascal Willems (uiteraard) in op de gebeurtenissen bij The Voice of Holland en met name wat werkgevers kunnen doen als zij een melding krijgen van grensoverschrijdend gedrag.Wanneer is sprake van ongewenste omgangsvormen en hoe moet je als werkgever omgaan met meldingen van grensoverschrijdend gedrag? Zij bespreken dit aan de hand van een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 19 oktober 2021 (ECL...more

 • Law Talk 17: Weigeren zelftest? Geen loon!

  Jan 17 2022

  In deze eerste Law Talk van 2022 bespreken arbeidsrecht advocaten mr. Patricia Weijmans en mr. Pascal Willems twee recente corona-uitspraken. Mag een werknemer weigeren een corona-zelftest te doen met een beroep op zijn privacy? Is de AVG van toepassing? En heeft hij dan recht op loon? Daarnaast bespreken zij de zaak van de werknemer die corona klachten had en conform het RIVM advies thuis bleef maar zich weigerde ziek te melden. Mag je van een werknemer verwachten dat hij zich na enige tijd toc...more

 • Law Talk 16: Vakantie tijdens ziekte? Volledig loon!

  Jan 10 2022

  In deze aflevering van Law Talk bespreken arbeidsrecht advocaten mr. Janna van der Kamp en mr. Wouter Dieks de uitspraak van het Europees Hof van justitie van 9 december 2021(ECLI:EU:C:2021:987) waarin het Hof, op verzoek van de rechtbank Overijssel, heeft geoordeeld dat vakantiedagen die tijdens ziekte worden genoten, recht geven op 100% loon in plaats van het geldende loon tijdens ziekte.Daarnaast bespreken zij de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 24 november 2021 waarin Wouter op...more

 • Law Talk 15: Is 10% ziek houden door werkgever toegestaan?

  Jan 03 2022

  In deze aflevering van Law Talk bespreken arbeidsrecht advocaten mr. Patricia Weijmans en mr. Annemarie Busse, samen met mr. Pascal Willems, de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 2 maart 2021 (ECLI:NL:GHARL:2021:1985) waarin de vraag speelde of een werkgever mag bepalen om een werknemer nog 10% arbeidsongeschikt geregistreerd te laten omdat hij vermoedt dat het herstel niet duurzaam is.Daarnaast bespreken zij de volgende uitspraken:Gerechtshof Amsterdam, 16 november 2021, ECLI:N...more

 • Law Talk Oud & Nieuw special: Over fatale vuurwerkbommen en -termijnen.

  Dec 27 2021

  In deze speciale Oud & Nieuw aflevering van Law Talk bespreken arbeidsrecht advocaten mr. Annemarie Busse en mr. Patricia Weijmans een aantal uitspraken die speelden rondom de jaarwisseling. Rechtbank Noord-Nederland 15-01-2021 ECLI:NL:RBNNE:2021:148: Loondoorbetalingsplicht bij werknemer met zwaar letsel door zelfgemaakt vuurwerkRechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2016:1803 (verzoekschrift een minuut te laat ingediend)Hoge Raad, 2007 ECLI:NL:HR:2007:BA7557 (Werkgever aansprakelijk voor af...more

 • Law Talk Kerstspecial: Ongezellige kerstborrels...

  Dec 20 2021

  In deze speciale kerstspecial van Law Talk bespreken arbeidsrecht advocaten mr. Annemarie Busse en mr. Patricia Weijmans een aantal uitspraken over kerstborrels die een ongezellige afloop kenden. Leidt wangedrag van werkgevers en/of werknemers tijdens een kerstborrel sneller tot arbeidsrechtelijke gevolgen? Parket bij de Hoge Raad, 10-07-2009, ECLI:NL:PHR:2009:BI4209: Directeur + seksuele intimidatie (darkroom-opmerking) tijdens kerstborrelRechtbank Rotterdam, 25-03-2015, ECLI:NL:RBROT:2015:3866...more

 • Law Talk 12: Als een werknemer opzegt, dan is ie toch weg?

  Dec 13 2021

  In deze Law Talk bespreken arbeidsrecht advocaten mr. Marieke Hulstijn en mr. Wouter Dieks 3 zaken waarin de werknemer had opgezegd maar daar toch, met succes, op terug kwam.Rechtbank Gelderland 9 september 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:5488Rechtbank Noord-Holland 30 juli 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:6179Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21 oktober 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:3189Daarnaast bespreken zij twee uitspraken over de vaststellingsovereenkomst. Kan je in een vaststellingsovereenkomst alsnog "fouten" in ...more

 • Law Talk 11: Wat houdt het wetsvoorstel Corona toegangsbewijzen op de werkvloer nu precies in?

  Dec 06 2021

  In deze Law Talk bespreken arbeidsrecht advocaten mr. Leon Toonen en mr. Janna van der Kamp het wetsvoorstel dat het gebruik van corona toegangsbewijzen op de werkvloer mogelijk maakt. Wat houdt dit wetsvoorstel precies in? En maakt dit wetsvoorstel het ook mogelijk om bijvoorbeeld ZZP-ers en vrijwilligers om een toegangsbewijs te vragen?Daarnaast bespreken zij de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 5 november 2021 (ECLI:NL:RBNHO:2021:10055) waarin een werknemer met succes werd ontslage...more

 • Law Talk 10: Wijzigt de standplaats van een werknemer door thuiswerken tijdens corona?

  Nov 29 2021

  In deze Law Talk bespreken onze advocaten mr. Pascal Willems en mr. Patricia Weijmans weer een aantal interessante uitspraken. Allereerst komen zij nog even terug op het artikel in Trouw waarin een aantal prominente wetenschappers van de afdeling Arbeidsrecht van de Universiteit van Leiden concluderen dat werkgevers toch juridische mogelijkheden hebben om werknemers naar een vaccinatiebewijs of negatieve corona test te vragen. Hoe zit het eigenlijk met de privacy rechtelijke kant? Betekent het v...more

 • Law Talk 9: Ontslag op staande voet gaat zelden goed.

  Nov 22 2021

  In deze Law Talk bespreken arbeidsrecht advocaten mr. Pascal Willems en mr. Leon Toonen drie zaken waarin een werknemer op staande voet werd ontslagen, met wisselend succes. Welke lessen kunnen voor de praktijk uit deze zaken getrokken worden?Rechtbank Gelderland, 19 oktober 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:5546Rechtbank Amsterdam, 5 oktober 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:6024Gerechtshof Amsterdam, 19 oktober 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:3177Daarnaast bespreken zij een zaak van het Gerechtshof waarin een werkneme...more

 • Law Talk 8: Werknemer verplichten tot coronatest toch mogelijk?

  Nov 15 2021

  In deze Law Talk bespreken onze advocaten mr. Pascal Willems en mr. Patricia Weijmans een artikel in Trouw waarin een aantal prominente wetenschappers van de afdeling Arbeidsrecht van de Universiteit van Leiden concluderen dat werkgevers toch juridische mogelijkheden hebben om werknemers naar een vaccinatiebewijs of negatieve corona test te vragen. Wanneer hebben werkgevers die mogelijkheid en waarom wordt daar (nog) geen gebruik van gemaakt?Daarnaast bespreken zij een bericht van RTL Nieuws ove...more

 • Law Talk 7: Ontslag wegens frequent verzuim en overige rechtspraak en actualiteiten rondom ziekte en verzuim

  Nov 08 2021

  In deze Law Talk bespreken arbeidsrecht specialisten mr. Annemarie Busse en mr. Janna van der Kamp de juridische actualiteiten op het gebied van ziekte en verzuim, waaronder 3 uitspraken:Rechtbank Den Haag, 3 september 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:9772 (Ontslag wegens frequent ziekteverzuim).Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12 oktober 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:9621 (Ontslag op staande voet wegens weigering re-integratie)Rechtbank Limburg, 6 oktober 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:7549  (Terugbetaling voorscho...more

 • Law Talk 6:Vrijheid van meningsuiting van werknemers

  Nov 03 2021

  In deze aflevering van Law Talk bespreken arbeidsrecht advocaten mr. Annemarie Busse en mr. Patricia Weijmans de actuele vraag hoever de vrijheid van meningsuiting gaat van werknemers die het niet eens zijn met het vaccinatiebeleid. Moet een werkgever accepteren dat de werknemer gebruik maakt van het grondrecht op vrije meningsuiting of mag de werkgever daar ook grenzen aan stellen?

 • Law Talk 5: Meewerken aan overdracht van medisch dossier aan nieuwe bedrijfsarts?

  Nov 01 2021

  In deze aflevering van Law Talk bespreken arbeidsrecht advocaten mr. Annemarie Busse en mr. Patricia Weijmans twee uitspraken over de re-integratieverplichtingen van een werknemer. Moet een werknemer meewerken aan de overdracht van het medisch dossier aan een nieuwe bedrijfsarts? En is het tekenen van een machtiging daarvoor een redelijk voorschrift? In een andere zaak verstrekt de werknemer onjuiste informatie aan de arbodienst. Wat zijn de mogelijkheden van de werkgever in dat geval?

 • Law Talk 4: Huurvermindering vanwege corona-crisis?

  Oct 29 2021

  In deze aflevering van Law Talk bespreken mr. Wouter Dieks en mr. Marieke Hulstijn een huurzaak in corona-tijd: Is de corona crisis een geldige reden voor ondernemers om huurvermindering te vragen? Voor sommige ondernemers kan deze uitspraak mogelijkheden bieden.

 • Law Talk 3: Compensatie transitievergoeding ook bij vervroegde IVA?

  Oct 27 2021

  In deze Law Talk bespreken arbeidsrecht advocaten mr. Marieke Hulstijn en mr. Wouter Dieks de vraag of een werkgever recht heeft op compensatie van de betaalde transitievergoeding, indien de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer tijdens de wachttijd wordt beëindigd vanwege het recht van de werknemer op een vervroegde IVA-uitkering. Deze vraag wordt besproken aan de hand van de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 28 juli 2021 (ECLI:NL:RBROT:2021:7057).

 • Law Talk 2: Verplicht meewerken aan beëindiging van arbeidsovereenkomst van langdurig zieke werknemer vlak voor pensioen?

  Oct 20 2021

  In deze Law Talk bespreken onze arbeidsrecht advocaten mr. Annemarie Busse en mr. Janna van der Kamp de  uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 23 juli 2021 (ECLI:NL:RBROT:2021:8649) waarin de vraag centraal stond of een werkgever verplicht is mee te werken aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een langdurige zieke werknemer op diens eigen verzoek om zodoende de transitievergoeding te krijgen. De uitkomst zal u wellicht verbazen.

 • Law Talk 1: Loon bij hernieuwde uitval uit bedongen arbeid na 104 weken ziekte?

  Oct 13 2021

  In deze Law Talk bespreken onze arbeidsrecht advocaten, mr. Annemarie Busse en mr. Patricia Weijmans de uitspraak van de kantonrechter Gelderland over de vraag: moet je als werkgever, bij een hernieuwde uitval uit de bedongen arbeid na 104 weken, wel of niet opnieuw loon betalen? Een veelvoorkomende situatie waarover nog maar weinig rechtspraak bestaat.