PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast

KlimaatPraat

Klimaat, wat is dat eigenlijk? In deze podcastserie van Reinier van den Berg gaat het over ijstijden, CO2 uitstoot, het broeikaseffect en klimaatscenario’s. Over de meeste thema’s weet je in hoofdlijnen vast al wel het één en ander, maar we gaan het niet alleen hebben over de enorme problemen, maar juist ook over oplossingen . Er liggen prachtige uitdagingen en kansen voor ons! Natuurlijk, er is een radicale en internationale aanpak noodzakelijk, maar jij kunt daarin voorop gaan lopen. Ji...more

Afleveringen

 • 10. Het weer van de toekomst

  Sep 01 2020

  Wat kunnen we verwachten van het weer in de toekomst? Midden in de Coronacrisis, zien we dat sommige wetenschappers waarschuwden voor een pandemie. Ze werden niet door iedereen gehoord, maar we ervaren nu allemaal de consequenties. Zo hebben we ook klimaatwetenschappers die over sombere scenario's praten. Welke scenario's praten we dan over? En wat voor een invloed hebben we daar op? Reinier van den Berg praat over de verschillende toekomstscenario's, in deze tiende aflevering van Klimaatpraat...more

 • 9. Wat is circulaire economie?

  Aug 19 2020

  Circulaire economie,  gaat om hergebruik van materialen. De kringloop van producten, oftwel recyclen. In de natuur wordt alles hergebruikt als een prachtig evenwicht. Maar hoe doen we dat met alles wat wij gebruiken? En hoe krijgen we de mensen zover om dit te omarmen. Bij de overheid, producent en consument. Reinier van den Berg vertelt hoe je kunt recyclen, maar ook geld er mee kunt verdienen, in deze aflevering 9 van Klimaatpraat.  Luister ook naar de Klimaatpraat-podcast 8. Wat is hernieuwba...more

 • 8. Wat is hernieuwbare energie?

  Aug 08 2020

  Fossiele brandstoffen brengen veel extra CO2 in de atmosfeer. In het weer zit veel energie. De bekendste zijn wind en zon. Deze vormen van energie kunnen wij gebruiken om onze huishoudens draaiende te houden. In de geschiedenis werd dit ook al gebruikt, bijvoorbeeld door de oude Grieken. Maar er zijn nog meer duurzame energiebronnen, die hernieuwbare energie leveren. Welke? Luister naar alle mogelijkheden in deze achtste aflevering van Klimaatpraat. Luister ook naar de Klimaatpraat-podcas...more

 • 7. Hoe verminderen we onze CO2 uitstoot?

  Jul 21 2020

  In de vorige uitlevering hebben we gesproken over hoe je CO2 uit de lucht haalt door aanplant van bos en bomen. Maar dit is niet voldoende. We moeten ook de uitstoot verlagen. Dit kun je doen door bijvoorbeeld de mobiliteit aan te pakken. Met iedere liter benzine die je verbrandt, komt er CO2 in de lucht. Met elektrische auto's is dit gedeeltelijk op te lossen. Want elektriciteit moet ook opgewekt worden en hoe gebeurt dit? En hoe zit het met het productieproces? Circulair ondernemen is een twe...more

 • 6. Bos en bomen spelen een sleutelrol in de klimaatverandering

  Jul 07 2020

  Kunnen we de klimaatklok nog terug draaien? Ontbossing gaat met 50 voetbalvelden per minuut 24/7 door op de wereld. Om de broeikasgassen (met terugwerkende kracht) te verlagen hebben we juist bomen nodig. Met FSC concessie kan je een bos beheren. Met innovatieve oplossingen kan je in de woestijn bos laten groeien. Hoe? Dat vertelt Reinier in deze zesde aflevering. van Klimaatpraat.

 • 5. Klimaatscenario’s voor Nederland en de wereld

  Jun 23 2020

  In de vorige afleveringen hebben we al vastgesteld dat het klimaat snel veranderd. Waar gaat het naar toe? Kunnen we een beeld schetsen van de toekomst voor Nederland en de wereld? Welke doelen moeten we stellen en zijn die nog wel haalbaar? En wat is het worst case scenario? Reinier van den Berg vertelt alles over de verschillende klimaatscenario's en hun factoren in deze vijfde aflevering.

 • 4. Smeltend ijs

  Jun 09 2020

  Ook in de koude gebieden op aarde, zoals de polen en het hooggebergte, warmt het snel op. En worden ook de gletsjers steeds kleiner. Dat heeft gevolgen voor onze rivieren. En wereldwijd stijgt de zeespiegel. Tel daarbij op dat de bodem in ons land vooral in het westen en noorden snel daalt, en je begrijpt dat we op termijn een harde strijd moeten voeren tegen het water. Reinier van den Berg vertelt alles over smeltend ijs in deze vierde aflevering.  

 • 3. Het broeikaseffect

  May 27 2020

  We stoten enorm veel broeikasgassen uit. Welke zijn dat en hoe werkt het nou precies? Is het aangenaam of vooral zorgwekkend? En wat voor effect heeft het op het weer, de hoeveelheid regen, op droogte, op de boeren en dus op onze voedselproductie? Reinier van den Berg vertelt hier alles over aan Victor Chevallier. 

 • 2. Klimaat… Wat is dat?

  May 06 2020

  Klimaat, wat is dat eigenlijk? En wat is nou eigenlijk het verschil tussen weer en klimaat? Vroeger waarschuwden ze voor een komende ijstijd, daar hoor je nu niets meer over. Wat is de rol van de zon? En van vulkanen? Reinier van den Berg geeft antwoord op alle vragen van Victor Chevallier.  

 • 1. Wat is KlimaatPraat?

  May 06 2020

  Is er een verband tussen de Coronacrisis en het mooie weer van de afgelopen weken? Waar gaat deze podcastserie over? Welke kansen zijn er om bedreigingen om te zetten naar kansen? Hoe ver kunnen we wetenschappelijk terug kijken in de tijd qua weer? In deze eerste aflevering vertelt Reinier van den Berg hier over.