PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast

Inleiding Sociologie

Het doel van deze reeks is de verwerving van inleidende kennis over de sociologische traditie en het terrein van de sociologie. In de reeks wordt een overzicht gegeven van de voornaamste theoretische stromingen in de klassieke en de moderne sociologie. Aan de hand van het boek Samenlevingen wordt het terrein van de sociologie nader verkend.

Afleveringen