PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast

Energize

In het radioprogramma Energize spreekt GroenLeven iedere uitzending met professionals, politici en andere betrokkenen over de energietransitie. Gezamenlijk gaan we in gesprek over hoe we deze vorm kunnen geven, kunnen versnellen en daarmee onze klimaatdoelstellingen kunnen halen.

Afleveringen

 • #010 - Project Sinnewetterstof

  Jun 27 2022

  Nederland schakelt om naar een duurzame energievoorziening. Het aantal windmolen- en zonneparken groeit daarom snel. Helaas kan niet alle duurzaam opgewekte elektriciteit altijd worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Één van de allereerste locaties in Nederland waar duurzaam opgewekte elektriciteit wordt omgezet naar waterstof staat in Oosterwolde in Friesland. Alliander en GroenLeven zijn hier gestart met het project Sinnewetterstof, een pilot met een elektrolyser installatie waarin ...more

 • #009 - Fit For 55 in het Europese klimaatbeleid

  Nov 26 2021

  55% broeikas reductie in 2030 en klimaatneutraal in 2050. De EU stemt met 'Fit For 55' haar beleid af op al die doelen. Met als groter doel om als mensheid een duurzame toekomst te geven. Die toekomst ligt bij de kinderen van de huidige bestuurders. Maar hoe brengen we de jeugd niet alleen aan de keukentafel, maar ook aan de bestuurstafel? Hoe geven we jongeren een stem en invloed? Te gast zijn Mert Kumru, VN jongerenvertegenwoordiger Mensenrechten en Veiligheid en Roland Pechtold, CEO van Gro...more

 • Springtij Special - Welke rol speelt Shell in de energie transitie?

  Sep 24 2021

  Als je begint met een schone lei, met een leeg vel, zonder historie, zonder investeringen in fossiele energie, zonder aanwezigheid in landen waar het ingewikkeld ondernemen is, dan kun je snel de beste van de klas zijn; anderen de maat nemen. En dat is goed. Duurzame start-ups hebben een belangrijke rol in de duurzame transitie. Wendbare zeilbootjes die ons de weg wijzen. Maar we hebben ook de massa nodig. De grote bedrijven met hun ene been in de oude economie en de andere, soms schoorvoetend, ...more

 • Springtij Special - Hoe zorgen we voor balans in vraag, aanbod en distributie in energie?

  Sep 23 2021

  Vraag, aanbod en distributie waren prachtig in balans in ons energiesysteem. Stroomuitval was een zeldzame uitzondering, kosten laag. Met de transitie naar duurzame energie wordt alles anders. Opwek van de centrale naar elk dak en van stabiel aanbod naar weerafhankelijk. Hoe kunnen we de verschillende stakeholders zorgen voor versnelling van de verduurzaming? Voor nieuwe afstemming van vraag en aanbod? Voor slimme manieren van distributie van stroom? Jan van der Lee - Lead Climate Agreement Pro...more

 • Springtij Special -Welke rol spelen waterschappen en drinkwaterbedrijven in de energietransitie?

  Sep 23 2021

  De waterschappen beheren 18.000 km dijken, 225.000 km watergangen, 6175 gemalen, 325 rioolwaterzuiveringsinstallaties en zo’n 6.600 km wegen. De waterleidingbedrijven beheren zo’n 23.000 ha natuurgebied. Een enorme potentie aan ruimte, gebouwen en installaties voor de energietransitie. Welke rol zien waterschappen en waterleidingbedrijven voor zichzelf in de energietransitie? Wat doen ze al? Welke plannen liggen er? Wat is er nodig om te versnellen? Te gast zijn: Annette Ottolini Algemeen Di...more

 • Springtij Special - Waterstof met Cas Konig van Groningen Seaport

  Sep 22 2021

  Waterstof speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Maar het kampt ook met het kip- ei probleem. Geen infrastructuur, weinig aanbod van groene waterstof, geen grootschalige ervaring en weinig vraag. Hoe gaan we dat doorbreken? Wat staat er te gebeuren? En wat is er nodig om te versnellen? Te gast zijn: Cas König CEO van Groningen Seaports Siebren Zijlstra Senior Adviseur Groenleven Deze podcast maken we samen met Groenleven vanaf Terschelling tijdens Springtij 2021. Het jaarlijkse ...more

 • Springtij Special - Ondernemerschap met Maurits Groen

  Sep 22 2021

  De noodzaak voor drastische verduurzaming is duidelijk. Welke rol gaat ondernemerschap daar in spelen? Welke nieuwe bedrijven zijn in aantocht? En wat hebben die bedrijven nodig om hun volle potentie te benutten. Onze gast is al jaren ondernemend bezig om te wereld te verduurzamen. De WakaWaka en de Kipster zijn daar mooie voorbeelden van. Te gast is Maurits Groen en mijn co-host is Siebren Zijlstra van GroenLeven. Deze podcast maken we samen met Groenleven vanaf Terschelling tijdens Springtij ...more

 • Springtij Special - Jongeren aan het roer met de Jonge Klimaatbeweging

  Sep 22 2021

  De jonge generatie gaat de gevolgen dragen van de klimaatverandering. Maar zij hebben nu de touwtjes niet in handen. Laten we dat eens omdraaien. De huidige leiders moeten in dienst van de nieuwe generatie handelen. Maar wat vindt de nieuwe generatie van belang? Wat moeten we doen en wat moeten we laten? Groenleven, Specialist in Grootschalige Zonne-Energie projecten stelt in deze podcast juist die vraag: Wat moeten wij volgens de nieuwe generatie doen? Deze podcast maken we samen met Groenleve...more

 • #008 - Voorkomen dat oude afspraken een duurzame toekomst tegen houden

  Jul 12 2021

  Wanneer heb jij voor het laatst zonder stroom of gas gezeten? Kun je het je uberhaupt herinneren? Ons elektriciteitsnet is zeer betrouwbaar. Toch staat de capaciteit van het elektriciteitsnet onder druk. Liander berichte onlangs dat in Amsterdam-Noord nieuwe grootgebruikers op een wachtlijst worden gezet. Ze verwachten dat de problemen daar in 2023 en 2026 zijn opgelost. Hoe komt het dat er te weinig capaciteit is en waar moeten we met die extra duurzame energie naar toe? Maar vooral wat kunnen ...more

 • #007 - Hoe brengen we gezamenlijk de energietransitie tot een succes?

  Jul 07 2021

  Wij Nederlanders denken vaak dat wij in Europa het beste meisje van de klas zijn. Netjes, volgens de regels. Maar met 8,7% duurzame energie zijn wij één van de slechtste jongetjes van de Europese klas op het gebied van duurzame energie. Terwijl we in 2050 bijna geen CO2 uitstoot meer moeten hebben. Een enorme transitie met vraagstukken als: Hoe creëren we voldoende (lokaal) draagvlak? Op welke manier kunnen we de netcongestie problematiek oplossen? Hebben we straks voldoende groene stroom voor a...more

 • #006 - Hoe kunnen we samen de klimaat- en biodiversiteitscrisis oplossen?

  Jul 07 2021

  #006 - Hoe kunnen we samen de klimaat- en biodiversiteitscrisis oplossen? by GroenLeven

 • #005 - Wat is het klimaat advies aan het volgende kabinet?

  Jul 07 2021

  Met het klimaatakkoord ligt het doel voor het volgende kabinet vast. De grote uitdaging zit in het aanjagen en uitvoeren van de energietransitie. Hoe gaat het volgende kabinet snelheid maken terwijl er nogal wat knelpunten zijn? Hoe verkort je de vergunningstijden? Hoe zorg je voor voldoende kennis en menskracht? En welke grote investeringen zijn er nodig voor transport via het netwerk of waterstof? Glenn van der Burg vraagt het aan Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame E...more

 • #004 - De Energietransitie in Nederland – Groenleven

  Jul 07 2021

  #004 - De Energietransitie in Nederland – Groenleven by GroenLeven

 • #003 - Energietransitie: Hoe organiseren we de gigantische verbouwing van Nederland?

  Jul 07 2021

  Om de doelen van het Klimaatakkoord te halen is er een enorme verbouwing nodig in Nederland. Er is ruimte nodig voor zonnebronnen en windmolens in ons kleine land. Hoe organiseer je dat in ons land van overleg, inspraak en complexe regelgeving? Er is gekozen voor een regionale aanpak. Nederland is in 30 regio’s verdeeld. Deze regio's hebben het afgelopen jaar gewerkt aan een plan waar en hoe de regio de duurzame stroom gaat opwekken. En met welke warmtebronnen de gebouwde omgeving aardgasvrij ge...more

 • #002 - Drijvende zonneparken: Oplossing voor duurzame energie of ecologisch probleem?

  Jul 07 2021

  In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 in totaal 35 terrawattuur aan duurzame stroom moet worden geproduceerd. Maar wie wil er nu een zonnepark op het weiland naast zijn huis, of uitzicht op een rij windmolens? Drijvende zonneparken lijken een oplossing, maar niet iedereen is daar enthousiast over. Want hoe staat het met de natuur en de biodiversiteit in het water onder die drijvende parken. Presentator Glenn van der Burg gaat in gesprek met Martin de Haan, senior expert water and eco...more

 • #001 - Energietransitie als economische stimulans

  Jul 07 2021

  #001 - Energietransitie als economische stimulans by GroenLeven