PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast

De Regisseur

Regie op zorg, samenwerken en innovatie… hoe ziet dat er uit? Als adviseur bij Stichting Optimale Samenwerking valt het me op dat het begrip regie vaak op verschillende manieren wordt uitgelegd en geïnterpreteerd. Regie kent vele gedaanten (zoals netwerk-, proces,- casus en zelfregie) maar heeft in de kern betrekking op het organiseren van toegevoegde waarde op een gezamenlijk resultaat in de samenwerking. Met mijn gesprekspartners duid ik de ontwikkelingen die de noodzaak voor regie relevant ma...more

Afleveringen

 • Kenmerken van strategische besluiten

  Jun 30 2022

  Een gesprek met Rob Jansen, onderzoeker Tilburg University, waarin de omgang met corona als casus wordt gebruikt om te verkennen wat strategische besluiten kenmerkt.

 • Grip op hoofdpijndossiers

  Jun 23 2022

  Data als sleutel in hoofdpijndossiers. Michel Borst (1997) neemt ons mee in zijn blik op data gedreven beleidskeuzes in maatschappelijke vraagstukken

 • ICT-keuzes in het sociaal domein

  May 11 2022

  Als bestuurder investeren in ICT? Tonny Verbraak deelt de uitdagingen die hij ziet bij bestuurders in het sociaal domein en de belangrijkste dilemma’s om af te wegen.

 • Digitale assets en informatiedeling

  Apr 20 2022

  Een gesprek over digitale assets en informatiedeling nieuwe stijl. Weet jij wat de digitale assets zijn in je bedrijf? En ben je bekend met principes als FAIR-data of Linked-data? Arie Hakemulder legt het ons uit.

 • Integriteit bij de politie

  Nov 18 2021

  Een gesprek over integriteit bij de Politie. Gesprekspartner Paul Entken deelt zijn plannen wat betreft het bevorderen van integer handelen. Aan bod komen thema’s als corruptie, pesten en het opvragen van informatie over burgers. Paul vertelt over de wijze waarop hij beleid vertaalt om dit in het hart en hoofd van zijn collega’s te krijgen.

 • Effect- en Predictievraagstukken

  Jul 01 2021

  Een gesprek over terugvalpreventie en machine learning in de ggz. Gesprekspartner Joran Lokkerbol is directeur ‘Economische evaluatie en machine learning’ bij het Trimbos instituut. Aan bod komt het gebruik van data in de ggz. Lang stonden effectstudies in ‘randomized control trials’ centraal, maar aanwezige data biedt antwoord op nog veel meer vraagstukken in de zorg.

 • Vakmanschap in het sociaal domein

  Jun 17 2021

  Een gesprek over professionalisering en vakmanschap. Gejo Duinkerken werkt als veranderkundige met het Gilde Vakmanschap aan de ontwikkeling van een effectief sociaal domein. Hij deelt in zijn analyse waar het sociaal domein over gaat en zou moeten gaan. Voor de toekomst van het sociaal domein combineert hij relevante theorieën en praktijkervaringen tot een integraal verhaal dat richting geeft aan effectiviteitsverbetering.

 • Jongerenwerk, mentorschap en kwetsbaarheid

  Jun 10 2021

  Een enthousiast gesprek over jongerenwerk, mentorschap en kwetsbaarheid. Gesprekspartner Peter Ottens is oprichter van de YETS Foundation. Zijn liefde voor basketbal en oog voor wat jongeren nodig hebben komen hier samen. En het gebruik van straattaal hoort daar niet bij.

 • Regionale samenwerking Zorg en Veiligheid

  Feb 25 2021

  Een gesprek over regionale samenwerking op de thema’s Zorg en Veiligheid. Michiel Geuzinge licht vanuit zijn projectleidersrol de kenmerken en randvoorwaarden toe om te komen tot deze samenwerking. Aan bod komen urgentiebesef, het kiezen voor een gezamenlijk thema, het formuleren van resultaten, het betrekken van ketenpartners, organisatiestructuren, samenwerkingsprocessen en datagedreven werken. Benieuwd naar de rol van Michiel in dit geheel? En hoe zit het met de bewoner?

 • Zorg on-demand

  Feb 11 2021

  Een gesprek over zorg on-demand. André Piso is eigenaar voor zorgplatform Dytter. Na een persoonlijke ervaring voelt André de noodzaak om de zorgmarkt te innoveren. Zijn kennis en ervaringen uit Sillicon Valley neemt hij mee om vraag en aanbod te matchen.

 • Regie op zorg en veiligheid

  Feb 04 2021

  Een gesprek over het bestaansrecht en de toegevoegde waarde van Veilig Thuis als zorg en veiligheidspartner. Gesprekspartner Debbie Maas is bestuurder bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond en voorzitter Netwerk Veilig Thuis. Aan bod komt wat Debbie persoonlijk verstaat onder regie, hoe landelijke regievoering op zorg en veiligheid plaatsvindt en hoe dit wordt geregisseerd in complexe casuïstiek.

 • De puzzel van zorg en data

  Dec 18 2020

  Een gesprek over datascience in de zorg. Gesprekspartner Egge van der Poel is datascientist en publiek spreker. Het grote verhaal over de integratie van data en zorg wisselt hij met gemak af met concrete voorbeelden. De sociale en technische innovatie in andere sectoren heeft al plaatsgevonden terwijl volgens Egge in de zorg de puzzel nog gelegd wordt. Onderdeel van die puzzel zijn onbenutte data en onbenut sociaal kapitaal.

 • De vergeten groep in de psychische zorg

  Nov 26 2020

  Een gesprek over psychische zorg voor ouderen, een vergeten groep in de klinische psychologie. Gesprekspartner Dorine van Driel promoveerde op het onderwerp onverklaarde lichamelijke klachten bij ouderen. In het gesprek wordt duidelijk hoe ouderen bij de hand kunnen worden genomen in het praten over deze klachten en hoe de dokter en de psycholoog elkaar op dit thema nog beter zouden kunnen vinden.

 • Vertel eens...

  Nov 12 2020

  Een gesprek over mantelzorg dat een gezin na 22 jaar te veel wordt. Op zijn 16e verandert het leven van Twan, en dat van zijn gezin, doordat zijn moeder gehandicapt raakt en er een zware (mantel)zorgtaak ontstaat. Na een periode van 22 jaar en een sluimerende verergering van de gezinsdynamiek zoekt hij zonder medeweten van zijn gezin hulp. De methode familiezorg blijkt een godsgeschenk voor hem en het gezin.

 • Sociaal werk in Groningen

  Oct 29 2020

  Een gesprek over zelfredzaamheid, regie bij de inwoner en sociaal werk in een stad als Groningen. Gesprekspartner Geth Kuin duidt de huidige professionalisering van sociaal werk en het belang daarvan. Vanuit zijn vroegere ervaringen als jeugdwerker en zijn huidige rol als adjunct-directeur weet hij met concrete voorbeelden te schetsen waarom sociaal werk een boeiend en bloeiend vak is.

 • Regie op onze verzorgingsstaat

  Oct 22 2020

  Een gesprek over de inrichting van onze verzorgingsstaat en regievoering vanuit Den Haag. Gesprekspartner Antoinette Laan is woordvoerder zorg voor de VVD. Ze licht met Rotterdamse nuchterheid de dynamiek toe tussen ‘Den Haag’ en ‘lokale partners’. Duidelijk wordt hoe zij als lid van de Tweede Kamer voorwaarden schept om de mens, en niet de instituties, centraal te stellen.

 • Beslisregels vs. beslisruimte

  Oct 15 2020

  Een gesprek over regievraagstukken in de GGZ. Gesprekspartner Fred Paling is voorzitter RvB bij GGZ Ingeest te Amsterdam. Hij deelt zijn visie op (datagedreven) samenwerking en het omgaan met beslisregels, uitzonderingscasus en beslisruimte in de geestelijke gezondheidszorg. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat we in de behoefte van onze kwetsbare burgers blijven voorzien?

 • De essentie van sociaal werk

  Oct 08 2020

  Een gesprek over de sociale eisen van deze tijd, het (on)vermogen van de mens om het leven naar zijn hand te zetten en de rol van de sociaal werker hierin. Gesprekspartner Hans van Ewijk is emeritus hoogleraar Sociaal Werk Theorie aan de Universiteit van Humanistiek te Utrecht. In een beschouwend maar ook richtinggevend gesprek wordt duidelijk wat uitoefening van het vak in zou moeten houden en dat het zijn van generalist een specialisme op zich is.

 • Tellen en vertellen

  Oct 01 2020

  Een gesprek over sociaal werk en het zichtbaar maken van impact. De toegevoegde waarde van datagedreven werken is evident voor gesprekspartner Eva Brouns (Sociaal Werk Nederland). De context, noodzaak en status van datagedreven Sociaal Werk zet ze helder uiteen. Duidelijk wordt dat het nodig is nu eerst tot betekenisvolle KPI’s te komen.

 • Regisseren vanuit verbinding

  Sep 24 2020

  Een gesprek over verbindend leiderschap, luisteren naar de ander en over een middeleeuwse smokkelaar. Gesprekspartner Frans Wilms gebruikt zijn bestuurlijke ervaringen in het coachen van leidinggevenden in het maatschappelijk domein. Wat is verbindend leiderschap eigenlijk? En voor welk probleem is dit de oplossing?

 • Veiligheidshuizen en regie

  Sep 17 2020

  Wetenschapsaflevering. Een gesprek over veiligheidshuizen, netwerkregie en het toepassen van theoretische inzichten in de praktijk. Gesprekspartner Remco Mannak is onderzoeker van netwerkdynamieken in het publieke domein en neemt ons mee in de wereld van ‘doel georiënteerde netwerken’ en ‘innovatienetwerken’. In een regisserende rol kun je maar beter snappen in welk type netwerk je beweegt.

 • Zelfregie in de gehandicaptenzorg

  Sep 10 2020

  Een gesprek over zelfregie in de gehandicaptenzorg. Gesprekspartner Joyce de Vries is de moeder van Britt (8). Wat betekent zelfregie voor Britt en Joyce? Joyce verwoordt open en direct hoe het is om regie te voeren op passende zorg. Duidelijk wordt wat er volgens Joyce nodig is om Britt richting te laten geven aan haar leven.

 • Je bent geen twee personen

  Sep 03 2020

  Een gesprek over sociaal ondernemen en regie in de breedste zin van het woord. Gesprekspartner Harm van Ballegooy vertelt over zijn onderneming Zorgoppas, hij biedt een oplossing voor ouders van zorgbehoevende kinderen die ook wel eens een avond vrij willen. Duidelijk wordt hoe je een cultuur van eigenaarschap creëert als het gaat om innovatie en impact in het sociaal domein. Verder vertelt Harm over hoe hij omgaat met het contrast tussen wenselijk en werkelijk gedrag en waarom hij zijn werk mee...more

 • De bal spelen, niet de man

  Aug 19 2020

  Een gesprek over schaamte, familiegeheimen en het belang van open communiceren. Passende (mantel)zorg bieden gaat gesprekspartner Klaartje van Montfort (oprichter Expertisecentrum Familiezorg) aan het hart. Bevlogen illustreert ze wat nodig is om versnippering tegen te gaan en echt vraaggericht te werken. Het aannemen van een open houding, het hanteren van een waarderende blik, en het aangaan van wederzijdse verantwoordelijkheid blijken cruciaal.

 • Only love can make a memory

  Jul 27 2020

  Een gesprek over verantwoordelijkheid nemen, de belangrijkste uitdaging in het sociaal domein en over de liefdeslessen van Barbra Streisand. Gesprekspartner John Goedee is hoogleraar complexe samenwerkingsprocessen aan de Universiteit van Tilburg en schrijver van het boek ‘Samenwerken en Regisseren’. In een open gesprek wordt duidelijk dat regisseren een liefdevol proces is en dat een goede regisseur ego noch smaak in de weg laat zitten bij het organiseren van toegevoegde waarde.