PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast

Boerenverstand

Boerenverstand is de enige landbouwactualiteiten Podcast van Nederland.

Afleveringen

 • S2-E19: Jaap Korteweg, oprichter Vegetarische Slager, de boer die grenzen verlegt.

  Feb 25 2022

  Jaap Korteweg, bekend als oprichter van "de Vegetarische Slager" en "Those Vegan Cowboys", is naast innovator en pionier voor duurzame en diervriendelijke alternatieven voor vlees en zuivel, ook 9e generatie boer. Jaap beschrijft in de podcast hoe hij zich aansloot bij de maatschap van zijn vader en dankt veel van zijn succes aan zijn vaders' tolerantie om Jaap te leren zijn eigen fouten te maken. Een voorbeeld hiervan is dat Jaap als akkerbouwer  hard besloot in te zett...more

 • S2-E18: Gerard van der Hulst: Moet de complexiteit van het voedselsysteem op de schouders liggen van de (jonge) boer?

  Feb 13 2022

  Gerard Van der Hulst heeft een melkveebedrijf met 180 koeien in Hazerswoude. Hij is al de 10e generatie boer en het doorgeven van de boerderij was altijd vanzelfsprekend in zijn familie. Echter, Gerard is er de laatste tijd niet van overtuigd of hij nu nog een van zijn vier kinderen gaat aansporen om zijn pad te volgen.Het boerenbestaan is complexer dan ooit. De maatschappij, politiek en consument verlangen dierenwelzijn, maar ook minder antibiotica gebruik, minder stikstof- en CO2 uitstoot, teg...more

 • S2-E17: Winnaar van de Ekoland Innovatieprijs, John Huiberts: de bloembollenkweker die het anders wil doen

  Jan 11 2022

  John Huiberts is de volgende genomineerde die wij spraken voor de Ekoland Innovatieprijs in het kader van de Bioweek. John Huiberts in een biologische bloembollenkweker in Sint Maartensbrug. Voordat hij omschakelde naar biologisch merkte hij dat de gezondheid van zijn bodem sterk achteruitliep. Dit gecombineerd met een tegenslag in zijn persoonlijke leven maakte dat hij dingen anders wilde doen en heeft toen besloten om te schakelen naar een biologische bedrijfsvoering. Het totale areaal van bio...more

 • S2-E16: John Arink: Ekoland Innovatieprijs - de meeste innovatieve boer van Nederland?

  Jan 10 2022

  In het kader van de Biokennisweek wordt de Ekoland Innovatieprijs uitgereikt aan de meest innovatieve boer van Nederland. Boerenverstandpodcast voert gesprekken met de genomineerden.In deze aflevering spreken we John Arink, oprichter en eigenaar van Ekoboerderij Arink in Lievelde. John is een biologische veehouder en hij voert al 30 jaar geen externe mest of krachtvoer aan. Zijn dieren leven van het land en de mest wat ze produceren wordt gebruikt om gewassen te laten groeien. Ook houdt hij alle...more

 • S2-E15: Egbert Jaap Mooiweer: Hoe kunnen we de landbouw verduurzamen?

  Jan 07 2022

  Wij spraken met Egbert Jaap Mooiweer, rentmeester van Stichting Twickel, een van de grootste particuliere landgoederen van Nederland met 6.800 ha grond en 50 actieve boerenbedrijven. Hij speelt een belangrijke rol in de invulling van de boerenbedrijven op het landgoed. In deze podcast deelt Egbert Jaap Mooiweer zijn visie op de verduurzaming van de landbouw, de toekomst voor de 50 boerenbedrijven op het landgoed Twickel en het belang van natuurbeheer voor biodiversiteit. Hij vindt het belangrijk...more

 • S2-E14. Danielle de Nie: Bodemgezondheid: wat betekent het precies?

  Nov 14 2021

  “Wat kan jij morgen doen om de bodemgezondheid te verbeteren?” Dat is de vraag die Danielle, bodemkundige en fysisch geograaf, stelde aan de groep boeren die zich aansloot bij haar initiatief “Wij.land”. Veel boeren willen wel de stap maken naar duurzame landbouw, maar wagen de stap nog niet omdat ze niet weten wat de impact zal zijn op hun bedrijf. Niet gek, want de winstgevendheid van boeren staat onder druk en boeren willen hun risico’s minimaliseren. Wij.land probeert een lerend netwerk te b...more

 • S2-E13. Voorzitter LTO Sjaak van der Tak: 'Duurzaam Evenwicht' tussen het bestrijden van de stikstofcrisis en de belangen van de boeren.

  Nov 12 2021

  Wij spraken met Sjaak van der Tak, voorzitter van de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) met meer dan 35.000 leden. Hij speelt een cruciale rol in ontwikkelen van landbouwbeleid waarbij belangen van boeren behartigd worden. In deze podcast vertelt Sjaak van der Tak uitgebreid over zijn plan ‘Duurzaam Evenwicht’ om uit de stikstofcrisis te komen. Een gebiedsgerichte aanpak, innovatiesubsidies, verplaatsings- en beeïndingsmaatregelen, en investeringen in natuurherstel en agrarische natuur staan hie...more

 • S2-E12. Ruben Exterkate: Heeft de Nederlandse varkenshouderij toekomst?

  Oct 29 2021

  De helft van de varkenshouders in Duitsland gaat stoppen binnen 10 jaar. Hoe komt dit en wat betekent dit voor de Nederlandse varkenshouderij? Wij vroegen het aan een aantal Nederlandse varkenshouders en unaniem werd ons verteld dat wij, helaas, hetzelfde kunnen verwachten in Nederland.Varkenshouders opereren in een wereldmarkt, waarbij ze het ene jaar bergen kunnen verdienen vanwege hogere vraag uit landen die te maken hebben met varkenspest, maar er zijn ook jaren waarbij varkenshouders onder ...more

 • S2-E11. Neeltje Bleumink: De mentale druk over de toekomst van het boerenbedrijf; doorgaan, overname of stoppen?

  Oct 28 2021

  Wat zijn de toekomstperspectieven voor boeren? En hoe is het gesteld met de mentale gezondheid van agrariërs?De agrarische sector staat in de top 10 van sectoren met het hoogste aantal zelfdodingen en dit aantal lijkt te stijgen. Stapeling van regelgeving, onzekerheid in de afzet en groeiende kritiek vanuit de samenleving maken dat de druk op agrariërs toeneemt. Hoge mate van emotionele betrokkenheid en de stress die het werk met zich meebrengt zijn de belangrijkste redenen om overspannen te rak...more

 • S2-E10. Arjen van Buuren: Weer natuurinclusieve landbouw? Deze boer doet het onmogelijke.

  Oct 04 2021

  “Natuurinclusieve landbouw”, ‘losjes’ gedefinieerd in Rijksvisie Natuurlijk Verder (2014) als het verlangen om landbouw en natuur weer bij elkaar te brengen. Er is met opzet voor gekozen dit niet te strak te formuleren, om boeren uit te nodigen hier zelf over mee te denken en op hun eigen manier hier invulling aan te geven. Dit maakt het tegelijkertijd ook een beetje een gehypet containerbegrip waarbij de ene boer hier veel verder ingaat dan andere boeren. Zo ben je al natuurinclusief aan het bo...more

 • S2-E09. Henri Holster: De Fruitmotor, het antwoord op verspilling in de fruitketen?

  Sep 16 2021

  Henri Holster is oprichter van De Fruitmotor in de Betuwe. Daarnaast is hij onderzoeker in Wageningen waar hij zich bezig houdt met veehouderij. Decennia lang heeft hij de versobering van het landbouwsysteem en van de boer-burgerverbinding aangezien. Volgens Henri is het nu tijd om “de handen aan de ploeg slaan”. Door de jaren heen is helaas veel natuur verdwenen. Henri wil de natuur weer binnenlaten in het fruitteeltsysteem. Op dat gebied is nog veel ruimte om te groeien. Een belangrijk onderde...more

 • S2-E08. Kuijpers Kip: Liegebeest van het jaar, of meest duurzame pluimveehouder ter wereld?

  Aug 21 2021

  Marcel Kuijpers heeft een innovatieve pluimveehouderij Kuijpers Kip in Grubbenhorst. Het bedrijf heeft niet altijd in een positief daglicht gestaan. Zo hebben zij in 2020 de Liegebeest Trofee gewonnen van Wakker Dier, omdat Kuijpers Kip misleidende en leugenachtige uitspraken zouden doen over dierenwelzijn. De kippen van De Kloeke Kip worden ook wel plofkippen genoemd die maar 6 weken leven en het daglicht niet zien.  Als we bedrijf bekijken vanuit een duurzaamheidsgedachte zou de stal wellicht ...more

 • S2-E07. De Stikstof Professor, Jan Willem Erisman: De stikstofcrisis; hoe zit dat nou precies?

  Aug 05 2021

  De stikstofuitstoot speelt een belangrijke rol in  de transitie van de landbouwsector naar een duurzaam systeem, hoofdthema van dit seizoen van de Boerenverstand podcast. De landbouwsector is verantwoordelijk voor 46% van de stikstof uitstoot van Nederland. Luister naar hoogleraar en stikstofdeskundige Jan Willem Erisman om een beter begrip te krijgen van deze problematiek. Volgens Jan Willem kunnen wij ieder duurzaamheidsprobleem aan. Hij legt uit dat natuurbescherming alles te maken heeft met ...more

 • S2-E06. André van Troost: Technologie, de sleutel tot de landbouwtransitie?

  Jul 26 2021

  In dit seizoen van de Boerenverstand Podcast staat de transitie van de landbouwsector naar een duurzaam systeem centraal. Ook technologie speelt hierin een rol die bijdraagt aan verduurzaming.  Machinebedrijf Lely is gevestigd in Maassluis en is een belangrijke leverancier van landbouwmachines voor de melkveehouderij. Zij zijn bekend geworden door de innovatieve melkrobots. Lely is een echt familiebedrijf, opgericht door twee broers, die ook boer waren in 1948. Inmiddels is het bedrijf in meer d...more

 • S2-E05. Jeroen Elfers: de kracht van Nederlandse melkveehouderij volgens FrieslandCampina.

  Jul 15 2021

  Op het Innovation center van FrieslandCampina in Wageningen zie je regelmatig mannen en vrouwen in witte jas rondlopen. We zijn te gast bij Jeroen Elfers Corporate Director Dairy development en Milkstreams van FrieslandCampina een van de grootste zuivelondernemingen in de wereld. In deze aflevering bespreken we met Jeroen Elfers de transitie die gaande is in de Nederlandse melkveehouderij, bijvoorbeeld de trend dat jaarlijks 5% van de Nederlandse veehouders stopt. In Nederland lijkt de transitie...more

 • S2-E04. Reinoud Nuijten: Oekraine, landbouwparadijs voor Nederlandse boeren?

  Jul 08 2021

  Een  consequentie van de transitie waar de Nederlandse landbouwsector zich in bevindt, is dat sommige boeren overwegen of besluiten hun heil in het buitenland te zoeken. In deze podcast spreken we met de landbouwraad, Reinoud Nuijten, van de Nederlandse ambassade in Oekraine.  Reinoud legt uit waarom Oekraïne zo’n belangrijk land is als het gaat om de landbouwsector en hij vertelt meer over de ervaringen en kansen voor Nederlandse boeren in Oekraïne.  Oekraïne heeft het potentieel een van de rij...more

 • S2-E03. HP Prangsma: De Boer die wil blijven Boeren

  Jul 01 2021

  In het nieuwe seizoen van de Boerenverstand Podcast blijven wij in gesprek gaan met boeren. Wij spreken met die boeren, die elk op hun eigen manier invulling geven aan de landbouwtransitie. Het natuurgebied rondom boerderij De Kreel is ideaal voor het gemengde bedrijf van HP. De akkerbouw staat in dienst van zijn veehouderij en zo kan de bedrijfsvoering gesloten blijven. HP volgt de natuur zo goed mogelijk. Hij accepteert de beperkingen die soms door de natuur worden opgelegd, omdat HP per se op...more

 • S2-E02. Oud Landbouw Minister Cees Veerman: De noodzaak van de landbouwtransitie

  Jun 24 2021

  We openen  het nieuwe seizoen van Boerenverstand met een knaller! In deze nieuwe serie  gaan wij in gesprek met boeren en autoriteiten om de transitie van de landbouwsector verder vorm te geven. Als kick-off van de nieuwe serie is ons eerste gesprek met Cees Veerman. Door zijn uitgebreide ervaring als Minister van Landbouw, voorzitter van het college van bestuur van Wageningen Universiteit  en nog belangrijk: agrarisch ondernemer is hij bij uitstek geschikt om zijn visie op de Nederlandse landbo...more

 • S2-E01. Vooruitblik: benieuwd naar welke gesprekken Lilia en Joelle gaan voeren in seizoen 2?

  Jun 15 2021

  Een nieuw begin: de transitie naar een sterk en duurzaam landbouwsysteem. Benieuwd waar de Boerenverstand podcast naar toe gaat? Luister naar deze aflevering waarin Joelle en Lilia vertellen hoe zij met de nieuwe serie van hun podcast willen bijdragen aan het vormen van een visie op de toekomst van de landbouwsector en de transitie hiernaar toe. Door in gesprek te gaan met innovatieve boeren en experts binnen de landbouwsector, beantwoorden zij die kritische vragen om de landbouwtransitie naar e...more

 • S1-E14. Terugblik: Benieuwd naar hoe Lilia en Joelle terugkijken naar seizoen 1?

  Jun 01 2021

  De eerste serie van podcasts is afgerond. Benieuwd naar wat we  besproken hebben? In deze aflevering luister je naar de terugblik van Lilia en Joelle naar de 13 gesprekken die zij hebben gevoerd. Vorig jaar besloten zij een podcast op te zetten om te delen wat er speelt binnen de landbouwsector en om het geluid van boeren te laten horen. Het is duidelijk hoeveel afhankelijkheid er is tussen de landbouw en andere belangrijke thema’s in Nederland, zoals de energietransitie, huisvesting en natuurbe...more

 • S1-E13. Robert Nijkamp: De data-gedreven pluimveehouder met de meest innovatieve kippenstal

  May 19 2021

  Robert Nijkamp heeft een gemengd bedrijf in Raalte. Samen met de Universiteit van Wageningen heeft hij een innovatieve windstreekstal voor zijn pluimvee ontwikkeld. Zijn kippen hebben het Beter Leven keurmerk: ze hebben genoeg ruimte, krijgen volop daglicht en worden op een innovatieve manier gevoerd. Robert is medeoprichter van de Stichting Boer en Data, voor verbetering van de bedrijfsvoering. De stichting vindt dat boeren zélf een positie moeten krijgen op een groot en toegankelijk data-platf...more

 • S1-E12. Ron van Burgsteden: Het potentieel van data voor het boerenbedrijf

  May 12 2021

  Ron van Burgsteden heeft een middelgrote veehouderij in Leusden. Hij heeft een passie voor innovatie en datagebruik in de landbouw. Niet voor niets is hij voorzitter van de Advisory Board van JoinData. In zijn kringloopbedrijf gebruikt hij data om zijn koeien in allerlei aspecten te kunnen volgen en hun gezondheid te kunnen monitoren. Ron vindt dat datastromen van binnenlandse en buitenlandse bedrijven vrijelijk beschikbaar moeten zijn. Daarbij is het essentieel dat ook het eigenaarschap van die...more

 • S1-E11. Cor Pierik: De boer van feiten

  May 05 2021

  Cor Pierik is veehouder in Genemuiden, aan de rand van een Natura 2000 gebied. Hij is al 30 jaar werkzaam als landbouw-econoom en hij is perswoordvoerder van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hij is een man van de feiten. Cor haalt de cijfers erbij en bespreekt de onvermijdelijke consequenties voor de economie als de veestapel gehalveerd zou moeten worden: een verlies van 5 miljard! De laatste dertig jaar draaide het in de landbouw vooral om schaalvergroting en intensivering. Cor vindt dat...more

 • S1-E10. Freek van Leeuwen: De duurzame kaasboer

  Apr 28 2021

  Freek van Leeuwen van kaasboerderij Vierhuizen in Leidschendam is een ondernemende kaasmaker. Hij levert biologische Wilde Weidekaas van topkwaliteit die hij direct verkoopt aan de consument. Freek heeft in Wageningen gestudeerd en was werkzaam als adviseur op het gebied van agrarisch natuurbeheer. In 2013 werd hij nationaal kampioen in de categorie “Bijzondere Kaas”. Freek is ambitieus en wil voorop lopen in duurzame innovaties die betrekking hebben op bodemverbetering, natuurbeheer en dierenwe...more

 • S1-E9. Kasper Hoex: Community Supported Agriculture

  Apr 21 2021

  Kasper Hoex komt niet uit een boerenfamilie, maar heeft besloten om het bedrijfsleven achter zich te laten en zijn passie te volgen, namelijk boer worden.  Hij heeft de Groente Amsterdammer (www.degroenteamsterdammer.nl) opgericht en is medebestuurder van het CSA Netwerk Nederland. Met zijn ecologische kennis is hij een enthousiast promotor van het CSA-model: Community Supported Agriculture.  Dit is een model waarin burgerparticipatie en maatschappelijke relevantie centraal staan. Kasper teelt 7...more

 • S1-E8. Maurits Tepper: streven naar een 100% gesloten kringloop

  Apr 14 2021

  Wij spraken met Maurits Tepper, een gepassioneerde melkveehouder uit Leutingewolde die pleitbezorger is van zijn eigen gesloten bedrijfskringloop. Het is zijn missie om te laten zien dat een duurzaam landbouwsysteem kan worden gerealiseerd met een rendabel bedrijfsmodel voor de boer. Zo worden restproducten hergebruikt en de mest wordt uit het eigen kringloopbedrijf gehaald. Zijn blaarkopkoeien zijn een oersterk, oud-Hollands ras dat weinig zorg nodig heeft (100% grasgevoerd) en goed past in een...more

 • S1-E7. Anton Stokman: Het Vrije Keuze Concept

  Apr 07 2021

  Wij bezochten Anton Stokman in Koudum Friesland. Anton is al 45 jaar een innovatieve veehouder met 280 topkwaliteit graskoeien en leverancier voor Friesland Campina en Flag Ship Farm voor McDonald’s. Antons koeien leven volgens het “Vrije Keuze Concept” en innovatie, duurzaamheid en dierwelzijn staan bij hem hoog in het vaandel. Anton heeft een waar Walhalla voor zijn koeien gecreëerd waarbij zij gebruik kunnen maken van waterbedden, massages en een JaKoeZie. Dat de melk hierdoor kwalitatief nie...more

 • S1-E6. Lennard Duijvestijn: Natuurinclusieve landbouw of landbouwinclusieve natuur?

  Mar 31 2021

  Lennard Duijvestijn heeft als landmeester aan de ontwikkeling van landgoed Roggebotstaete gewerkt. Wij schoven bij hem aan tafel om meer te leren over natuur inclusieve landbouw. Dit is een bijzondere vorm van duurzame landbouw die een veerkrachtig voedsel- en ecosysteem nastreeft.  Lennard laat zien hoe de natuur, landbouw en veeteelt  gecombineerd worden en hij legt bijvoorbeeld uit wat een voedselbos is, welke bomen tot historische boomgaarden behoren en waarom Brandrode runderen niet meer in...more

 • S1-E5. René Bal: De Nederlandse en internationale fruitteeltsector

  Mar 24 2021

  Elstar, Jonagold en Goudreinet en de Conference peer: wie kent ze niet en wat is jouw favoriet? Waarom worden eigenlijk zoveel appelen en peren in Nederland geproduceerd? In deze aflevering spreken we met fruitteler René Bal in Kwadendamme over de Nederlandse en internationale fruitteeltsector. In Nederland kwam de fruitteelt sterk tot ontwikkeling vanaf ongeveer 1875. René legt uit voor welke fruitsoorten Nederland van oudsher een belangrijke teler is geweest en hoe het kan dat wij als land daa...more

 • S1-E4. Caroline van der Plas: Boeren en de politiek

  Mar 03 2021

  Caroline van der Plas is oprichter en lijsttrekker van de politieke partij Boer Burger Beweging (BBB). Inmiddels heeft zij een zetel bemachtigd en is zij prominent onderdeel van de tweede kamer. Deze aflevering is opgenomen net voor de tweede kamer verkiezingen en hierin vertelt Caroline van der Plas waarom zij een politieke partij is begonnen en wat zij hoopt te kunnen doen voor Nederlandse boeren, het platteland en de gewone burger. We bespreken met haar het belang de Nederlandse landbouwsecto...more

 • S1-E3. Hendrik-Jan ten Cate: De kracht van de Nederlandse landbouwsector en het gebrek aan opvolgerschap

  Feb 12 2021

  Hendrik-Jan ten Cate is de 2e generatie boer op het eiland Tholen in Zeeland. Hij gaat met ons in gesprek over de ontwikkeling van de Nederlandse landbouwsector en het opvolgerschap. Veel van de Nederlandse boeren hebben op dit moment geen opvolger. Dit heeft mede te maken met de uitdagingen voor het realiseren van een winstgevendbedrijf. Maar ook de negatieve publiciteit over de landbouw en de toenemende regeldruk spelen hierin een rol. Hendrik-Jan ten Cate gaat in deze podcast terug in de tijd...more

 • S1-E2. Boer Joost van Schie: Op zoek naar de grenzen van duurzame landbouw

  Jan 12 2021

  Boerderij De Eenzaamheid van de familie van Schie is al sinds 1843 in de familie. Er leek bijna geen opvolger meer te zijn voor de boerderij toen Joost van Schie besloot om naar Amsterdam te vertrekken voor zijn studie en daarna in het bedrijfsleven aan de slag ging. Toch besloot Joost van Schie terug te keren en nu staat hij samen met zijn ouders aan het hoofd van een innovatief landbouwbedrijf. Benieuwd naar wat hem triggerde om terug te keren naar de familieboerderij De Eenzaamheid? Beluister...more

 • S1-E1. Sven Wiggelo: De veranderde positie van de boer in de keten

  Jan 06 2021

  Sven Wiggelo is met zijn broer de 6e generatie die het familiebedrijf zal overnemen. Hij spreekt in deze aflevering openhartig over de positie van de boer in de keten en hoe deze kan worden verbeterd. Boeren kampen met risico's waar zij niet altijd voor worden beloond. Ook zijn retailers in de afgelopen jaren steeds machtiger geworden.  Dit heeft impact op de winstgevendheid van onze boeren. Sven Wiggelo heeft als echte ondernemer het initiatief genomen om zijn eigen positie in de keten  te...more

 • Introductie Podcast

  Jan 05 2021

  Twee stadse vrouwen willen meer weten over de landbouwsector. De landbouwsector staat niet altijd in een positief daglicht en in de laatste jaren, gedreven door verstedelijking, zijn veel Nederlanders de verbinding met de landbouwsector verloren. Waar komt ons voedsel vandaan en wie zijn degenen die dit dag en nacht voor ons produceren? Hoe kijken boeren zelf naar de sector en wat is hun reactie op de problematiek die regelmatig in verband wordt gebracht met de manier waarop wij in Nederland lan...more