PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast

Bestek - de Aanbestedingspodcast

Podcast by mr. dr. Willem A. Janssen

Afleveringen

 • #24 Nederlands inkoopvolume: hoe ontwikkelt de overheidsinkoop zich?

  Oct 04 2021

  #24 Nederlands inkoopvolume: hoe ontwikkelt de overheidsinkoop zich? by mr. dr. Willem A. Janssen

 • #23 Opdrachtgeverschap in de bouw: waardenconflict?

  Sep 17 2021

  In deze aflevering spreekt Willem met dr. Lizet Kuitert (EUR) over haar proefschrift onderzoek over opdrachtgeverschap en waardenconflicten in de bouw. Ze praten over olifantenpaadjes, de theorie en de praktijk met een focus hoe waarden als duurzaamheid en prijs een rol spelen in het aanbestedingsproces.

 • #22 Uitsluiting & het klimaat: een nieuwe uitsluitingsgrond?

  Aug 31 2021

  In deze aflevering spreekt Willem met mr. Janet Meesters (DLA Piper) over uitsluitingsgronden en het klimaat, mede in het kader van haar publicatie aan het TBR-themanummer ‘Maatschappelijk Verantwoord Aanbesteden: Van Mogelijkheden naar Verplichtingen’. Hoe werken de uitsluitingsgronden, wat kunnen we er nu mee en hoe zouden ze er in de toekomst uit moeten zien in het kader van klimaatverandering.

 • #21 Aanbesteden: hoe kan het duurzamer?

  Jun 02 2021

  In deze aflevering spreekt Matanja met Noor Huitema over aanbesteden, duurzaamheid en circulariteit. Onderwerpen die de revue passeren zijn het onderscheid tussen duurzaamheid en circulariteit, het belang van het stellen van de juiste vraag, de ontstaansgeschiedenis van Copper8, aansprekende duurzame projecten, de voordelen van de concurrentiegerichte dialoog, de IPF-systematiek, de wijze waarop duurzame ambities kunnen worden uitgevraagd en praktische tips voor inkopers die duurzamer willen aan...more

 • #20 MVA special: Duurzaam specificeren!

  Apr 21 2021

  In deze aflevering spreekt Willem met mr. Georg Huith (Croon Advocaten) over duurzaam specificeren. Hoe doe je dat en wat zijn de juridische grenzen? Daarnaast gaan zij in op de toegang van het MKB en het belang van duurzaamheid in het licht van klimaatverandering.

 • #19 Maatschappelijk verantwoord aanbesteden: de MVA specials!

  Apr 21 2021

  In deze aflevering spreekt Willem met mr. Natasja van Wijk (IBR) over het TBR themanummer 'Maatschappelijk Verantwoord Aanbesteden: Van Mogelijkheden naar Verplichtingen?'. Ze bespreken de aanleiding van dit themanummer, de context van klimaatverandering en blikken vooruit op de komende afleveringen: de MVA specials!

 • #18 Aanbestedingsrecht & zelforganisatie: duidelijke ruimte voor samenwerking?

  Feb 12 2021

  In deze aflevering spreekt Matanja met Willem over zijn proefschrift 'EU public procurement law & self-organisation', en reflecteren ze o.a. op alleenrechten, samenwerking tussen overheden, meer specifiek de zaak Stadt Köln en vooral over wat er nog beter kan in de wet- en regelgeving.

 • Public Service Announcement: Een nieuwe co-host!

  Feb 12 2021

  In deze public service announcement wordt mr. Matanja Pinto (DVLP) voorgesteld als nieuwe co-host. Net als Willem gaat Matanja afleveringen maken voor Bestek. In deze aankondiging vertelt hij o.a. over zijn voorliefde voor het aanbestedinsrecht en vrije wil.

 • #17 De toekomst van de publieke inkoop: positief vooruitzicht?

  Nov 09 2020

  In deze aflevering spreek ik met Siep Eilander, oud-CPO van het Rijk en huidig voorzitter van de NEVI. We hebben het met name over de toekomst van de publieke inkoop. Hij legt ons drie denkrichtingen voor: de inkoopbril voor andere beleidsinstrumenten, het belonen van goed gedrag, én samenwerking. Dit laatste komt steeds terug in zijn gedachten. Benieuwd? Luister dan nu naar ons gesprek!

 • #16 Staatssteun & COVID-19: toekomstproof?

  Sep 29 2020

  In deze aflevering spreek ik met mr. Allard Knook (PwC) over staatssteunrecht in tijden van COVID-19. We gaan in op de systematiek van het recht, de raakvlakken met het aanbestedingsrecht en de rol van de Europese Commissie in relatie tot staatssteun de afgelopen maanden. Gaandeweg identificeren we pijnpunten in de praktijk.

 • #15 Inkoopsamenwerking: recept voor succes?

  Jun 19 2020

  Steeds vaker wordt de publieke inkoop gezamenlijk opgepakt door overheden. In deze aflevering spreekt dr. Willem Janssen met dr. Marcel Stuijts (Bizob) over zijn proefschrift over structurele samenwerking en succesfactoren.

 • #Public Service Announcement: Bestek goes international!

  May 07 2020

  Een korte public service announcement: Bestek goes international! Ik kijk er naar uit om samen met dr. Marta Andhov (Universiteit van Kopenhagen) Engelstalige afleveringen te gaan maken. Benieuwd naar jullie gedachten!

 • #14 Maatschappelijk verantwoord aanbesteden: een verplichting?

  Apr 30 2020

  Veel aanbestedingen worden ingezet als instrument om duurzaam en sociale veranderingen teweeg te brengen. Maar is dat verplicht? Of is het alleen maar een mogelijkheid? Over dit onderwerp spreekt Bob Rietjens (About Law podcast) met mij, mede naar aanleiding van een onderzoek dat ik uitvoerde met mr. Gerrieke Bouwman dat inmiddels is gepubliceerd in PPLR.

 • #13 Subsidies en overheidsopdrachten: grijs gebied?

  Apr 02 2020

  Voor de organisatie van publieke taken beschikt de overheid over meerdere juridische instrumenten. Het juridische onderscheid tussen subsidies en overheidsopdrachten is echter vaak niet duidelijk, en zorgt voor problemen in de rechtspraktijk. Ik spreek over dit thema en over prijsvragen met mr. Louise Verboeket (Maastricht University).

 • #12 COVID-19 & aanbesteden: breekt nood wet?

  Mar 20 2020

  Het corona virus heeft ook een impact op de aanbestedingswereld en de professionals die met het aanbestedingsrecht werken. Ik spreek met mr. Matanja Pinto over de kernvraag welke ruimte het aanbestedingsrecht biedt om goed om te gaan met deze veranderde – en nog steeds veranderende – omstandigheden tijdens deze pandemie.

 • #11 BIM & aanbesteden: de toekomst?

  Mar 02 2020

  BIM, Bimmen, Building Information Modellingen. Het wordt al een tijdje aangekondigd als de toekomst voor samenwerking in de bouw. Binnen aanbestedingen kan het een rol spelen in de vraagspecificatie, de contractvoorwaarden, en de gunning. Ik spreek met mr. dr. Evelien Bruggeman over de vraag is hoe dat precies past binnen het aanbestedingsrecht.

 • #10 Het clusterverbod: papieren tijger?

  Feb 19 2020

  Het clusteren van opdrachten. Het MKB zou te weinig toegang krijgen tot aanbestedingen doordat te grote opdrachten in de markt gezet worden. Ook zou het schorten aan de handhaving van het clusterverbod en het splitsingsgebod uit artikel 1.5 Awet 2012. Ik spreek met mr. Georg Huith over de stevige discussie die er speelt in de praktijk en politiek.

 • #9 Uitsluiting van aanbestedingen: hoor en wederhoor?

  Dec 19 2019

  Aanbestedende diensten hebben soms de wens om niet te willen samenwerken met marktpartijen, die in het verleden slecht hebben gepresteerd of die zich niet houden aan mededingings- of arbeidswetgeving. Ik spreek met dr. Sarah Schoenmaekers over uitsluiten, zelfreiniging en de vraag of het huidige systeem van hoor en wederhoor wenselijk is.

 • #8 Aanpassen van de Aanbestedingswet: hoeveel ruimte is er?

  Nov 27 2019

  Vaak wordt de reikwijdte van de Aanbestedingswet bediscussieerd. Hoeveel ruimte is er eigenlijk om bijvoorbeeld de aanbestedingsrichtlijnen beperkter te implementeren dan de richtlijnen zelf voorschrijven? Ik spreek met dr. Ton van de Brink (UU) over mijn eigen onderzoek naar dit vraagstuk mede op basis van de Irgita zaak.

 • #7 De commerciële overheid: oneerlijk?

  Sep 24 2019

  Overheden zijn actief op de markt. Hoe moeten we deze activiteiten reguleren? Ik spreek met mijn collega dr. Jasper Sluijs, universitair docent en onderzoeker (UU). We spreken elkaar over zijn onderzoek naar de Wet Markt en Overheid, de algemeen belang bepaling, de hervorming van deze bepaling en bespreken de raakvlakken met het aanbestedingsrecht.

 • #6 Opdrachtgeverschap in de Nederlandse zorg: one size fits all?

  Sep 02 2019

  De inkoop van zorg door gemeenten blijft het nieuws halen. Budgettaire tekorten, geen ruimte voor maatwerk, en ook de aanbestedingsregels zouden zelfs knellen. Ik spreek met collega ir. Niels Uenk over dit thema o.b.v. zijn proefschrift over opdrachtgeverschap in het sociaal domein.

 • #5 Burgerinitiatieven & het right to challenge: ruimte voor ongelijkheid?

  Jul 22 2019

  Hoe passen burgerinitiatieven en beleidsinitiatieven zoals het right to challenge binnen het aanbestedingsrecht? Ik spreek daarover met prof. Willemien den Ouden. Ze publiceerde een onderzoeksrapport over dit thema dat zij samen met prof. Geerten Bogaart en mr. Esmee Driessen uitvoerde. We spreken elkaar over dit onderzoek en de weg voorwaarts.

 • #4 Woningcorporaties: Aanbestedingsplichtig?

  Jun 26 2019

  De Nederlandse woningcorporaties. Zijn ze aanbestedingsplichtig of niet? Deze discussie wordt al lange tijd gevoerd in het politieke debat en in de literatuur. Inmiddels heeft de Europese Commissie de eerste stappen gezet in een inbreukprocedure o.b.v. artikel 258 VWEU. Ik spreek met mr. Petra Heemskerk over het juridische kader en de toepassing o.b.v. de Woningwet 2015.

 • #3: De Staat binnen het Europees aanbestedingsrecht: deelbaar of niet deelbaar?

  Jun 07 2019

  Is de Staat als aanbestedende dienst deelbaar of juist niet deelbaar binnen het Europees Aanbestedingsrecht? Dat is de vraag die in deze podcast centraal staat. Er is veel discussie geweest over deze vraag in de literatuur en tijdens geschillen bij de Commissie van Aanbestedingsexperts en de Rechtbank Den Haag. Vandaag spreek ik met Stephanie Hötte over dit onderwerp en proberen we de discussie inzichtelijk te maken en hopelijk weer wat verder te brengen.

 • #2 Wezenlijke Wijziging - Schieten Op Een Bewegend Doelwit?

  Mar 21 2019

  In aflevering #2 spreek ik met mr. Erik Plas over de wezenlijke wijziging. We verkennen een paar vraagstukken die spelen bij dit leerstuk, en bediscussiëren een aantal voorlopige conclusies van zijn proefschrift onderzoek.

 • #1 Levenscycluskosten - Onbekend En Onbemind?

  Mar 03 2019

  #1 Levenscycluskosten: onbekend en onbemind? In deze aflevering spreek ik met mr. Daan Versteeg over de juridische aspecten van circulair aanbesteden. Centraal staat het gunnen op levenscycluskosten, waar de pijnpunten liggen in het recht en wat er beter kan. Het vertrekpunt van het gesprek is zijn preadvies ‘Levenscycluskosten. De sleutel naar circulair werk?’ én het recente advies nr. 472 van de Commissie van Aanbestedingsexperts.

 • #Trailer - Waarom een aanbestedingspodcast

  Jan 30 2019

  In deze trailer wordt uitgelegd wat Bestek is en waarom Willem Janssen besloot een podcast te beginnen. Bestek biedt ruimte voor discussie, maakt onderzoek toegankelijk en timmert aan het aanbestedingsimago.