PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast #2 Aan de slag met eco-activiteiten deel 1

from  RVO-podcast

Apr 16, 2021

 

De tweede podcast bestaat uit twee delen. Host Christel van Raaij praat in deze podcast met melkveehouder Frank de Wit, deelnemer aan de gebiedspilot Vergroening waterrijke veenweidegebieden en met Theo Hogendoorn, vanuit het Flevolands Agrarisch Collectief coördinator van de GLB -pilot Akkerbelt. In het eerste deel nemen we jullie mee in de eco-activiteiten en de koppeling van punten hieraan. In het tweede deel gaan we dieper in op de uitvoerbaarheid van de maatregelen en de werking van het pun...more

Podcasts op deze website zijn geen eigendom van PodNL. Vragen over de inhoud van de podcasts? Neem dan contact op met de makers.