PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

#63 Klimaatzaak: opoffering van de Trias Politica?

from  De Jortcast

Oct 11, 2018

De rechter is buiten de rechterlijke bevoegdheid getreden door zich te bemoeien met taken die volgens de Grondwet zijn toebedeeld van de uitvoerende macht. Dat vindt Lucas Bergkamp, oud-hoogleraar milieuaansprakelijkheidsrecht. Het gerechtshof heeft Urgenda in de klimaatzaak tegen de Staat in het gelijk gesteld, en daarmee volgens Bergkamp een politieke uitspraak gedaan. In deze aflevering, opgenomen voorafgaand aan de uitspraak in hoger beroep, licht Bergkamp toe wat dat impliceert voor ons lan...more

Podcasts op deze website zijn geen eigendom van PodNL. Vragen over de inhoud van de podcasts? Neem dan contact op met de makers.