PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Afl. 06: Verordening Niet-Persoonlijke Gegevens

from  AboutLaw | podcast voor juristen

Mar 5, 2019

 

Met: Olaf van Haperen, advocaat/partner bij Eversheds Sutherland. In deze aflevering spreekt Bob met Olaf van Haperen over de Verordening inzake het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens die mei 2019 van kracht zal gaan. Deze verordening bevat regels voor het vrije verkeer van ‘niet-persoonlijke gegevens’ binnen de EU. De verordening heeft tot doel een leemte op te vullen ten behoeve van het vrij verkeer van gegevens die niet tot de persoon herleidbaar is en vloeit voort uit de Dig...more

Podcasts op deze website zijn geen eigendom van PodNL. Vragen over de inhoud van de podcasts? Neem dan contact op met de makers.